Aktualności

09październik2017

Rozwój kompetencji lekarzy stomatologów z zakresu komunikacji z pacjentem

Projekt odpowiadał na potrzeby lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną. Komunikacja z pacjentem wymaga od lekarza dentysty wiedzy, jak poprowadzić rozmowę z pacjentem, żeby pozyskać informacje niezbędne do skutecznej diagnozy oraz żeby komunikować się z pacjentem podczas leczenia. Istotne jest także, aby lekarz wiedział, jak zachęcić pacjenta do kontynuacji i nie przerywania leczenie aż do zakończenia całej procedury medycznej.

Głównym rezultatem projektu jest innowacyjny program szkoleniowy/treningowy w obszarze komunikacji z pacjentem, ze szczególnym naciskiem na pracę z pacjentem z lękiem przed zabiegami stomatologicznymi. Program szkoleniowy wraz z metodologią stosowania, ma charakter uzupełniający względem systemu edukacyjnego uczelni medycznych. Trening koncentruje się na komunikacji dentysty z pacjentem, z naciskiem na pracę z pacjentem obawiającym się interwencji medycznej (stomatologicznej). Program i metodologia, wprowadzające zaawansowane techniki komunikacyjne, zostały przygotowane przez zespół ekspertów w dziedzinach psychologii oraz lęku i fobii, w ścisłej współpracy z lekarzami dentystami. Program szkolenia został przygotowany po uprzednim porównaniu systemów edukacyjnych dentystów w krajach partnerów biorących udział w projekcie i porównaniu potrzeb szkoleniowych dentystów w każdym kraju partnerstwa. W ramach projektu pracownicy instytucji partnerskich uczestniczyli w szkoleniach i transnarodowych spotkaniach projektowych służących m.in.: wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie efektywnych i innowacyjnych metod szkoleniowych/treningowych doskonalących umiejętności komunikacyjne lekarzy dentystów w pracy z pacjentem.

Każdy z partnerów wniósł umiejętności, wiedzę, doświadczenia, niezbędne do realizacji projektu. KIKO Business Solutions jest firmą szkoleniowo-doradczą z doświadczeniem w realizacji szkoleń i projektów edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych i UE, ma doświadczenie w zarządzaniu projektami, ich monitoringu oraz promocji na dużą skalę. Współpracuje z wieloma organizacjami i uczelniami medycznymi. ÖTZ-NLP&NLPt z Austrii jest jedną z najbardziej znanych organizacji w Europie w obszarze pracy z lękiem, leczeniu traum i przygotowaniu metodologii i programów szkoleniowych. Są również ośrodkiem referencyjnym dla szkoleń NLPt i coachingu o zasięgu Europejskim, posiadają akredytację EAP jako European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI) oraz European Coaching Federation (EuCF). Grecki Synolic Ltd jest doświadczoną i certyfikowaną organizacją szkoleniową, z osiągnięciami w obszarach opracowywania narzędzi ewaluacyjnych dla metodologii edukacyjnych i szkoleniowych i ewaluacji szkoleń zawodowych. Partner rumuński Mind Master Creative SRL, jest doświadczoną instytucją szkoleniową i certyfikującą w zakresie edukacji dorosłych i kształcenia zawodowego.

  • 9 październik, 2017