Aktualności

10październik2017

Razem dla Autyzmu

Ten projekt mobilności kadry edukacji dorosłych jest szczególny i zasługuje na wyróżnienie. Mały projekt wywarł znaczący wpływ na organizację i otoczenie. Uczestnicy mobilności przenieśli zdobytą wiedzę do interesariuszy. Dla członków Stowarzyszenia “Szklany Mur” w Piekarach Śląskich zajmującego się pomocą osobom z autyzmem została przeprowadzona konferencja szkoleniowa, na której zostały zaprezentowane sposoby pracy stowarzyszeń działających w Hiszpanii. Przenosząc na polski grunt innowacyjne rozwiązania i szeroko je upowszechniając, uczestnicy mieli wpływ na podobne organizacje pracujące z niepełnosprawnymi w regionie.

Publikacje swoich spostrzeżeń na stronach internetowych lub w prasie oraz przeprowadzenie warsztatów dla innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, w ramach klas integracyjnych w szkołach masowych pozwoliło na modyfikowanie także ich metod pracy. Warsztaty, na których propagowano najbardziej interesujące rozwiązania problemów rodziców i opiekunów osób z autyzmem przyczyniły się do podniesienia jakości ich życia. Ważnymi elementami projektu były: zapoznanie się z metodami pracy w celu kształtowania samodzielności i niezależności osób z autyzmem w Hiszpanii oraz propagowanie tej wiedzy wśród rodziców i opiekunów, poznanie rozwiązań pomagających kształtować komunikację alternatywną, poznanie sposobów przygotowania ich do pracy i szans na życie w społeczeństwie, doskonalenie umiejętności społecznych, interkulturowych i adaptacyjnych, a także wymiana doświadczeń dotyczących promowania grupy społecznej (osoby z autyzmem), która często ze względu na swoje ograniczenia jest marginalizowana.

Informacje o projekcie znajduje się na stronie internetowej beneficjenta oraz na stronie urzędu miasta i w lokalnych mediach. Na falach Radia Piekary został wyemitowany wywiad z osobami uczestniczącymi w projekcie, promowana jest także dalsza współpraca wszystkich zaangażowanych w ten projekt instytucji. Z rezultatami zagranicznego szkolenia zostało zapoznane m.in. Piekarskie Forum Kobiet współpracujące ze Stowarzyszeniem oraz Miejska Biblioteka Publiczna, w której została zorganizowana wystawa promująca efekty mobilności w ramach projektu. Wpływ projektu w środowisku lokalnym należy ocenić bardzo wysoko, biorąc zwłaszcza pod uwagę niewielką skalę projektu i społeczną wagę problematyki autyzmu. Rezultatem bardzo istotnym z perspektywy społeczności Piekar Śląskich jest uruchomienie Klubu Wolontariusza „Dobrovolnik”. Ponadto, w wyniku projektu Stowarzyszenie zainicjowało rozmowy z prezydentem miasta w sprawie otwarcia klasy zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem. Liczne działania upowszechniające wzmocniły także rozpoznawalność i wizerunek młodego Stowarzyszenia na terenie miasta. Dzięki projektowi powstała inicjatywa, które propaguje w szerokim zakresie wiedzę o autyzmie. Organizacja Beneficjenta przekonała się, że warto jest realizować projekty edukacyjne i szkolić się za granicą.

  • 10 październik, 2017