Aktualności

18sierpień2014

Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków

Głównym celem projektu “Little Europeans know each other” było podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat funkcjonowania systemu edukacji w krajach partnerskich oraz nawiązanie współpracy między placówkami. W ramach projektu podejmowano również działania, które motywowały najmłodszych do nauki języków obcych oraz przygotowywała dzieci do pracy w międzynarodowym zespole.

Upowszechnianie rezultatów:

Na początku projektu postawiono  pytania, co będzie upowszechniane, w jakim celu, dla kogo i w jaki sposób.  Następnie zdefiniowano odbiorców. Byli nimi przedszkolaki, nauczyciele edukacji przedszkolnej, rodzice, władze lokalne, środowisko lokalne oraz osoby zainteresowane udziałem w programie Comenius. Najważniejsze rezultaty projektu poddane upowszechnianiu to materiały edukacyjne przygotowane w trakcie realizacji projektu oraz podsumowujące  udział w przedsięwzięciu. Było to kilkadziesiąt różnorodnych prezentacji dotyczących edukacji przedszkolnej, systemów edukacji w krajach partnerskich, relacji z festiwali dziecięcych (fotoreportaże, filmy), prezentacji przedstawiających organizację i działanie partnerskich przedszkoli. Za jeden z najważniejszych rezultatów uznano książkę ze scenariuszami zajęć w przedszkolach partnerskich, z której każdy może skorzystać. Jako podstawowy sposób upowszechniania rezultatów przyjęto zamieszczanie wszystkich produktów na stronach internetowych i na blogu służącym za dziennik projektu oraz na stronie przedszkola. Działania projektowe zostały  przedstawione podczas szkolenia dla nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do programu Comenius oraz na konferencji dla ekspertów FRSE. Na temat projektu opublikowano również artykuły w ogólnopolskim miesięczniku “Wychowane w Przedszkolu”. W tekstach promowano projekt, zostały ukazane jego dobre strony, a także przedstawiono informacje na temat innowacyjnych pomysłów z innych krajów. Wśród partnerów rozpowszechniono ulotki dotyczące przedszkola, kraju i zabytków Warszawy. Podarowano im i władzom lokalnym fotoksiążkę na temat edukacji wielokulturowej organizowanej w przedszkolu. Przy każdej okazji wykorzystywane było polskie logo projektu wybrane w drodze konkursu dla rodziców. Strony internetowe projektu były bardzo chętnie odwiedzane, nauczyciele z całej Polski zgłaszali się z pytaniami dotyczącymi realizacji projektu. Informacje o przedsięwzięciu, które opublikowano w gazecie lokalnej wzbudziły zainteresowanie rodziców, co przełożyło się na znaczny wzrost liczby kandydatów do przedszkola. Zmiany zaszły także w organizacji  placówki. Nabyte kompetencje społeczne, językowe i umiejętności TIK pomagają  w codziennej pracy. Poziom języka angielskiego u dzieci znacznie wzrósł, podobnie jak poziom tolerancji i zainteresowania innymi kulturami.

Rezultaty projektu na długo pozostaną w nas samych i już przełożyły się na poprawę atmosfery w przedszkolu, zwiększenie aktywności, większą otwartość na zmiany i integrację ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Wiemy, że kilka przedszkoli zachęconych naszymi działaniami i rezultatami aplikowało do programu Comenius i nadal służymy im pomocą w realizacji projektów. Integracja środowiska, otwarta postawa rodziców i partnerska atmosfera to kolejne istotne rezultaty projektu. Nasze przedszkole i my sami zmieniliśmy się. Dokonując ewaluacji naszych działań uświadomiliśmy sobie, wszystkim pracownikom, dzieciom i ich rodzicom, jak wiele zrobiliśmy i  jak wiele korzyści odnieśliśmy. To oczywiście skutkuje złożeniem aplikacji w programie Erasmus+ oraz udziałem w konkursie EDUinspiracje 2014.Wygrana w konkursie na pewno dodałaby nam jeszcze skrzydeł i utwierdziła w tym, że ścieżka, którą wybraliśmy, przystępując do projektu, prowadzi do sukcesu wszystkich jego uczestników – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Little Europeans know each other”
Okres realizacji projektu: 1.09. 2011 – 31.07.2013
Program: Comenius

 

www.przedszkole240.waw.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 18 sierpień, 2014