Aktualności

10październik2017

Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Krakowie

Stowarzyszenie Europe4Youth dołączyło do sieci Eurodesk w 2015 roku. Jest drugim aktywnie działającym na terenie Krakowa punktem informacyjnym Eurodesku. Od początku konsultanci punktu – Barbara Moś oraz Piotr Krzystek są bardzo aktywni. Jest to młody zespół, więc ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Konsultanci biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska. Oprócz szkolenia wprowadzającego oraz z prowadzenia eurolekcji, jedna z pracownic punktu wzięła udział ze szkolenia nt. Partnerstw Strategicznych w programie Erasmus+. Punkt zaangażował się również w projekt „Papiery do kariery” i w 2016 roku, w jego ramach, zorganizował 11 spotkań i warsztatów z młodzieżą. Konsultanci krakowskiego punktu przekazują informacje podczas konsultacji społecznych, warsztatów eduAKTYWACJI, warsztatów zarządzania projektami, gry „RozgryźTO”, wieczorków filmowych, gier planszowych, informacyjnych w ich Biurze. Angażują się również w imprezy organizowane przez innych, jak np. targu, festyny czy Święto Organizacji Pozarządowych. W ten sposób dotarli z informacją bezpośrednią do ponad 2000 młodych ludzi. Za swój sukces w 2016 roku konsultanci uznali dotarcie do małych miejscowości w Małopolsce, „rozruszanie” kilku szkół i zaangażowanie ich w projekty międzynarodowe oraz przeprowadzenie masowych konsultacji z młodzieżą na temat problemów społecznych, jakie ich dotykają („Małopolski Dialog Młodzieży” objął patronatem Eurodesk Polska). Jak mówi Barbara Moś – „Dzięki tym inicjatywom znaleźliśmy mnóstwo inspiracji dla działalności Punktu Informacji i wspólnie z jedną ze zwycięskich drużyn składamy wniosek na realizację ich pomysłu na projekt!” Konsultanci nie zwalniają tempa i w 2017 roku planują kontynuować działalność informacyjną dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poprzez: informację online (FB, Instagram, Youtube), poszerzenie działalności Biura (m.in. wolontariusze EVS) o wieczorki języków obcych, otwarte wydarzenia edukacyjne (metody LARP), oraz kontynuowanie dotychczasowych wydarzeń. Na wyróżnienie zasługuje również fakt, że krakowski punkt uzyskał najwięcej, bo 83 na 100 punktów w Katalogu Aktywności i Jakości – czyli corocznej ewaluacji punktów działających w sieci Eurodesk.

  • 10 październik, 2017