Aktualności

10październik2017

Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Bydgoszczy

Regionalny punkt Eurodesk Polska w Bydgoszczy jako jedyny z nominowanych prowadzi regionalną sieć Eurodesk Polska, w skład której wchodzi 5 organizacji i instytucji (z Włocławka, Nakła, Gniewkowa, Mogilna i Inowrocławia). Jak stwierdza koordynatorka punktu ( i sieci): to zadanie wymagające nakładów energii i czasu, a jednocześnie ogromne wyzwanie. Dlatego punkt podejmuje starania o pozyskanie dofinansowania na projekty, w których mogłyby uczestniczyć punkty lokalne. Do tej pory nieskuteczne, ale sam fakt podjęcia takich starań należy ocenić pozytywnie. Tym bardziej, że niepowodzenia nie zniechęciły bydgoskiego punktu do dalszego rozwoju sieci. Celem punktu na rok 2017 jest zaktywizowanie istniejących punktów lokalnych (m.in. poprzez umożliwienie konsultantom lokalnym uczestnictwa w odpowiadających na ich potrzeby bezpłatnych szkoleniach) oraz powiększenie sieci o organizacje i instytucje, z którymi Eurodesk Bydgoszcz już współpracuje. Taką organizacją jest regionalny inkubator samorządności uczniowskiej. – Przewidujemy, że dalszy rozwój tej współpracy pozwoli nam na dotarcie z informacją o sieci Eurodesk do kolejnych grup odbiorców i miejscowości naszego regionu, a w dalszej perspektywie utworzenie punktów lokalnych sieci. Warto podkreślić, że konsultanci Eurodesk Bydgoszcz dbają również o swój rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji korzystając z oferty szkoleniowej Eurodesku. Uczestniczą we wszystkich obowiązkowych spotkaniach i szkoleniach, również międzynarodowych. Krajowe Biuro Eurodesk Polska mierzy jakość i aktywność działania wszystkich punktów Eurodesku za pomocą rocznego katalogu jakości i aktywności. W katalogu za rok 2016 bydgoski Eurodesk zdobył 81 na 100 możliwych. Tak wysoki wynik to w dużej mierze efekt widocznych rezultatów działań bydgoskiego punktu, który roku 2016 dotarł z informacją do kilku tysięcy młodych ludzi – uczestników eurolekcji, spotkań, warsztatów i targów. Eurodesk Bydgoszcz systematycznie korzysta też z eurodeskowych narzędzi – strony internetowej eurodesk.pl, w tym zakładki „prosto z polski”, profilu Eurodesk Polska na facebooku i bazy danych oraz wewnętrznej eurodeskowej platformy komunikacyjnej first class. Katalog aktywności i jakości mierzy także rzetelność i solidność wszystkich punktów. W tych obszarach bydgoski Eurodesk również plasuje się czołówce. Współpraca z bydgoskimi konsultantami jest bardzo dobra i efektywna.

  • 10 październik, 2017