Aktualności

10październik2017

Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Bielsku-Białej

Bielski regionalny punkt Eurodesku (RPIE) przy Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) prowadzony jest przez trójkę konsultantów: Agnieszkę Dadak, Jerzego Krausa oraz Rafała Dadaka. FAIE prowadzi liczne działania lokalne, regionalne i międzynarodowe, podczas których informacje i usługi sieci Eurodesk Polska są zawsze istotnym elementem aktywności – podobnie jak informacje o możliwościach programu Erasmus+. Wśród wielu aktywności RPIE w Bielsku-Białej warte podkreślenia jest zaangażowanie się w inicjatywę na rzecz poprawy widoczności międzynarodowych działań i usług sieci Eurodesk, którego efektem był m.in. udział w konsultacjach ogłoszonych przez komisarza UE ds. młodzieży Tibora Navracsicsa oraz w ocenie jakości działań sieci Eurodesk. RPIE dołączył także do kluczowego projektu sieciowego „Papiery do kariery”, realizowanego wspólnie przez Eurodesk oraz Europass, w ramach którego prowadzone były warsztaty z młodzieżą szkolną dotyczące dokumentów Europass, rozwoju zawodowego i szans na rynku pracy. Do ważnych osiągnięć punktu w Bielsku-Białej należy zaliczyć uruchomienie portalu wspierającego współpracę partnerską i międzynarodową (NGOProject Portal), który został zainicjowany w ramach jednego z projektów FAIE. Portal jest jednocześnie narzędziem promocyjnym informacji i usług Eurodesku. RPIE współtworzy również zawartość strony Eurodesk.pl, zamieszczając wiadomości regionalne na podstronie „Prosto z Polski”. FAIE doskonale sprawdza się w podstawowych obszarach działań eurodeskowych punktów informacyjnych: udzielaniu informacji i konsultacjach (mailowo, telefonicznie, w formie spotkań) oraz prowadzeniu szkoleń i warsztatów, które obejmują również wiedzę na temat programu Erasmus+. RPIE dociera także do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poprzez udział w różnych wydarzeniach, z których niektóre mają charakter masowy. Na szczególną uwagę wśród różnorodnych działań bielskiego punktu zasługuje również udział w Europejskim Tygodniu Młodzieży. W ramach ETM-u RPIE zrealizował 3-dniowe warsztaty dotyczące planowania, opracowywania i realizacji projektów międzynarodowych. Konsultanci punktu są też bardzo aktywni w mediach społecznościowych, znacznie zwiększając zasięg informacji i usług oferowanych przez sieć Eurodesk Polska. Katalog Jakości i Aktywności sieci Eurodesk Polska za 2016 r. jest dobrym odzwierciedleniem pracy RPIE w Bielsku-Białej: 72/100 punkty i miejsce w pierwszej piątce najbardziej aktywnych punktów.

  • 10 październik, 2017