Aktualności

10październik2017

Prowadzenie punktu informacji europejskiej Eurodesk w Warszawie

Warszawski lokalny punkt Eurodesku (LPIE) przy Urzędzie Dzielnicy Wola działa w oparciu o pracę tylko jednego konsultanta, Waldemara Banaszka. Urząd nie jest instytucją, której charakter działań jest stricte związany z obszarem działań Eurodesku – tym większy wysiłek i wkład pracy konsultanta, żeby prowadzić działania informacyjne i konsultacyjne odpowiadające na potrzeby wolskiej młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Pomimo ograniczeń związanych z charakterem działalności instytucji goszczącej LPIE punkt na Woli jest jednym z najbardziej aktywnych w sieci. Dowodem tej aktywności było duże zaangażowanie w sztandarowe wydarzenie Eurodesku – w międzynarodową kampanię Time to Move, podczas której konsultant LPIE jako pierwszy zorganizował w ramach wydarzeń związanych z kampanią debaty oksfordzkie. Poprowadził też eurolekcje, wziął udział w targach pracy oraz zorganizował konkursy na Facebooku. Na szczególną uwagę zasługują też: aktywność i chęć współpracy konsultanta przy większości inicjatyw podejmowanych przez sieć Eurodesk; duży wkład w podstawową, jedną z kluczowych działalności sieci – prowadzenie eurolekcji i warsztatów Eurodesku z grupami młodzieży; udzielanie informacji i konsultacje, które w dużej mierze obejmują ofertę programu Eramsus+. W samych tylko eurolekcjach wzięło udział blisko pół tysiąca uczniów i kilkudziesięciu nauczycieli. Konsultant LPIE aktywnie uczestniczył też w życiu sieci oraz wydarzeniach organizowanych przez FRSE, m.in. w rocznym spotkaniu podsumowująco-szkoleniowym Eurodesku oraz Akademii Eramsusa+ na Stadionie Narodowym. Zdobytą wiedzą i informacjami dzielił się również poprzez media społecznościowe (profil „Miejska Wola” na Facebooku) oraz tradycyjne („Kurier Wolski”). Konsultant LPIE wykazał się też własnymi inicjatywami, wykraczającymi poza podstawową ofertę Eurodesku i Urzędu Dzielnicy. Do najważniejszych z nich należała realizacja projektu „Licealna Akademia Wiedzy i Pierwszej Pomocy”. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Krajowe Biuro Eurodesku. Projekt skierowany był do 100 uczniów klas drugich z czterech wolskich liceów i obejmował kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty oparte na eurodeskowych eurolekcjach, wzbogacone o konsultacje z doradcą zawodowym. Efekty pracy wolskiego punktu znajdują odzwierciedlenie w wyniku uzyskanym w Katalogu Jakości i Aktywności sieci Eurodesk za 2016 r.: 71/100 punktów i wysokie, 6. miejsce w rankingu.

  • 10 październik, 2017