Aktualności

25czerwiec2015

Projekt Tarnów

Projekt to międzynarodowe spotkanie 60 młodych osób, którego nadrzędnym celem była dyskusja i wymiana poglądów w sprawach aktualnie ważnych dla młodzieży w UE oraz wymiana dobrych praktyk między młodzieżą.  Ponadto, forum miało na celu zacieśnienie relacji i współpracy między młodymi z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego.

W projekcie uczestniczyła młodzież w wieku 18 -30 lat reprezentująca rozmaite organizacje pozarządowe, obywatelskie i samorządowe, pochodząca z  Czech, Litwy, Polski, Słowacji, a także z Mołdawii i Ukrainy.  Udział wzięli również decydenci, osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową i eksperci.  W trakcie 5 dni merytorycznych obrad poruszono kwestie szans i wyzwań stojących przed młodymi, szczególnie tymi związanymi z rynkiem pracy czy edukacją, w tym ciągle nieuznawaną  w pełni edukacją pozaformalną. W efekcie wypracowano zalecenia i postulaty dla władz unijnych i krajowych, zawarto  porozumienia o współpracy między młodzieżą z UE i z krajów PW, stworzono ogólnoeuropejski fanpage na Facebooku, którego celem  jest dostarczanie młodzieży informacji z zakresu edukacji, rozwoju oraz współpracy międzynarodowej.

 

Projekt w bardzo wysokim stopniu odpowiadał na cele i założenia tej Akcji, poprzez  prowadzenie działań w oparciu o różnorodne i pozaformalne metody pracy z młodzieżą oraz postawienie na długofalowe efekty oraz oddziaływanie na decydentów. Projekt, poprzez zaplanowane działania upowszechniające rezultaty w mediach i Internecie, będzie oddziaływał na młodzież w poszczególnych krajach uczestników oraz ich opinie publiczne, przekonując do jego idei i wypracowanych rezultatów.  Oddziaływanie projektu ma zatem charakter międzynarodowy i trwale wywiera wpływ na organizacje w nim uczestniczące. (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015