Aktualności

12październik2017

Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum

Zagraniczna praktyka zawodowa znacząco wpłynęła na zwiększenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej. Praca ze specjalistami w zawodach objętych praktyką oraz z młodzieżą różnych krajów podniosła kompetencje zawodowe i językowe uczestników. Pogłębiła się również wiedza na temat historii, kultury i obyczajów partnera. Projekt pozwolił młodzieży na otwarty, przyjazny kontakt oraz wzajemne przenikanie się kultur wielu narodów. Przez pracę w wielokulturowym zespole zrealizowano cel, jakim było doskonalenie języka niemieckiego oraz angielskiego. Zdobyta wiedza i umiejętności uczestników projektu wpłynęły na ich rozwój osobisty. Po powrocie uczniowie przekazali nabyte doświadczenia kolegom i nauczycielom w ramach działań upowszechniających. Zorganizowano uroczyste apele, podsumowujące poszczególne mobilności projektowe, połączone z wręczeniem dokumentów Europass. Na apele zaproszeni zostali rodzice, przedstawiciele władz, lokalni pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą. Uczestnicy zaprezentowali zdobyte umiejętności, przygotowując poczęstunek w formie Live cooking.

Wpływ projektu widać również w historiach sukcesu jego niektórych uczestników:
– uczestnik zajął 1 miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kulinarnym Borów Dolnośląskich „Ale Pasztet” w kategorii szkół gastronomicznych;
– 2 uczestniczki zajęły 3 i 5 miejsce w Międzypowiatowym konkursie „Młody przedsiębiorca”. Przygotowały one i zaprezentowały swój własny biznesplan, za który zostały nagrodzone.

Projekt wpłynął również na samą instytucję i przyczynił się do aktualizacji posiadanej przez szkołę wiedzy na temat wymagań stawianych przez europejski rynek pracy i pozwolił jej dostosować te wymagania poprzez odpowiednią modyfikację programów nauczania. Realizacja w/w celów przyczyniła się do podniesienia poziomu kształcenia oraz do wzrostu umiejętności związanych z wnioskowaniem o środki unijne i z realizacją unijnych projektów. Współpraca z zagranicznym partnerem przyczyniła się do promocji naszej szkoły podczas procesu rekrutacyjnego. Udział w projekcie pozwolił szkole na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poznanie nowych metod nauczania, poznanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych. Poprzez współpracę uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach związanych z opracowaniem i realizacją projektu poprawiła się jakość komunikacji interpersonalnej oraz zwiększyła się atrakcyjność szkoły. Szkoła nawiązała również współprace z Bankiem Zachodniego i wspólnie realizują ciekawe inicjatywy – Międzypowiatowego konkursu Rekiny Finansjery oraz Dzień Przedsiębiorczości dla gimnazjalistów. Szkoła współpracuje również Hotelem Zamek Kliczków, w którym realizowane są systematycznie warsztaty kulinarne dla uczniów szkoły.

  • 12 październik, 2017