Aktualności

11październik2017

Historia sąsiadów muzyką pisana

Największym sukcesem projektu było skomponowanie przez młodzież wspólnego utworu muzycznego, który następnie został wykonany podczas finałowego koncertu. Pomimo barier językowych i całego bagażu różnic, język muzyki okazał się być uniwersalnym. Jak wielokrotnie powtarzała sam i uczestnicy wymiany: “Muzyka nas połączyła”. Poziom artystyczny utworu i jego atrakcyjność sprawiły, że wszedł on na stałe do repertuaru samorządowej orkiestry dętej powiatu gnieźnieńskiego. Za każdym razem podczas jego wykonywania, przekazywana jest informacja o okolicznościach jego powstania i międzynarodowych autorach. Kopię partytury przekazano również partnerowi z Ukrainy. Rezultatem wymiany było również nawiązanie współpracy dwóch samorządów na nowej płaszczyźnie – kulturalnej. Po raz pierwszy na taką skalę w projekcie pomiędzy instytucjami uczestniczyła młodzież. Wartość edukacyjna projektu dla młodzieży była wielopłaszczyznowa. Z jednej strony rozwijanie swoich muzycznych zainteresowań i zdolności gry na instrumencie. Z drugiej natomiast strony, pokazanie mieszkańców Ukrainy jako bliskich nam ludzi, przyjaciół z którymi mamy wiele wspólnego. Młodzież doświadczyła poprzez zabawy edukacyjne, jak bardzo historia i kultura obu narodów jest pokrewna. Ponadto, młodzież już w pierwszych dniach trwania projektu sama podkreślała, że muzyka nie ma granic, a jej język jest dla wszystkich idealnym pomocnikiem w nawiązywaniu dobrych relacji i budowaniu trwałych mostów. Projekt został upowszechniony poprzez nagranie kilkuminutowego filmu promocyjnego pokazującego przebieg działań i ich zwieńczenie w postaci koncertu finałowego. Scenariusz filmu wypełniają ujęcia z prób, zabaw edukacyjnych oraz codziennego funkcjonowania uczestników. Dopełnieniem są wypowiedzi młodzieży opisujące to, co było dla nich najważniejsze. Materialnym rezultatem spotkania młodzieży było skomponowanie wspólnego utworu, którego poziom i atrakcyjność muzyczna pozwala wykonywać go przez zespoły mieszane (nawet w składach kameralnych).

  • 11 październik, 2017