“Staże hotelarzy”

“Staże hotelarzy”

O projekcie

 • Client:
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie
 • SKills:
  "Staże hotelarzy"
 • URL:
  2013
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

ZSP nr 1 chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez rynek pracy, zdecydował się uczestniczyć w projektach mobilności realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki temu uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa mieli możliwość odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej w angielskich i niemieckich hotelach. Umożliwiło im to kontakt z nowoczesnymi zakładami hotelarskimi, zagranicznymi menadżerami oraz nabycie kompetencji językowych.