Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Lesznie

About Project

Projekt wpisuje się w założenia informacyjne i priorytety programu Erasmus+, w zakresie przekazywania  informacji i konsultacji na temat u mobilności, możliwości edukacyjnych w Europie i możliwości udziału w europejskich inicjatywach i programach; pozwala na rozbudowę sieci współpracy, kształcenie kadr i poszerzenie zakresu działalności informacyjnej. Do najbardziej widocznych działań zaliczyć można: Eurodeskowy Konkurs Grantowy – Fundacja CAT była jedna z dwóch organizacji, które w zeszłym roku zdobyła grant w ramach Europejskiego Konkursu Grantowego; udział w projekcie

„Wspólnie odkrywamy możliwości, otwierając się na europejskie nowości” (trzygodzinne warsztaty dla młodzieży z udziałem wolontariuszy z zagranicy); autorskie warsztaty Eurodesk Polska w ramach projektu  „Papiery do kariery”; zaangażowanie w projekt „Time To Move”; oraz szereg wydarzeń – konkurs karaoke, czytanie przez obcokrajowców w Bibliotece Ratuszowej, warsztaty dla młodzieży. Aktywna działalność informacyjna stała się inspiracją dla młodych ludzi i motywatorem do podejmowania ponadstandardowych działań na rzecz własnego rozwoju i działania na rzecz wspólnego lokalnego środowiska. Rezultaty dzięki przekazywaniu materiałów informacyjnych do bibliotek,  mogą być wykorzystywane długoterminowo, a po niewielkiej adaptacji będą mogły być wykorzystywane w pracy z innymi grupami docelowymi lub w innych instytucjach.

  • Client:
    Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie
  • SKills:
    Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Lesznie
  • URL:
    http://fundacja-cat.pl/