Polak, Ukrainiec, Europejczyk

Polak, Ukrainiec, Europejczyk

O projekcie

Projekt wpisuje się bezpośrednio w priorytety programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Jego celem było wspólne odkrywanie polskiej i ukraińskiej historii w kontekście drogi obu państw do Unii Europejskiej oraz znalezienia wspólnych, dobrosąsiedzkich relacji łączących oba kraje. Konkluzją zrealizowanego przedsięwzięcia było uznanie, że obecne młode pokolenie jest gotowe na merytoryczną dyskusję o wspólnej historii polsko-ukraińskiej, pełnej pięknych, ale również trudnych chwil. Jednym z elementów projektu był wspólny jarmark polsko-ukraiński w Gliwicach, dzięki któremu także lokalna społeczność mogła skorzystać z rezultatów wymiany, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i kulinarnym. Uczestnicy działań projektowych mieli również okazję wspólnie opracować komiks historyczny odnoszący się do relacji polsko-ukraińskich. Publikacja ta skupiała się bardziej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz przedstawieniu życia codziennego, mniej zaś na historii wojen, konfliktów i bitew. W trakcie wymiany przeprowadzono warsztaty międzykulturowe, debaty open space oraz grę miejską. Uczestnicy wysoko ocenili atrakcyjność zrealizowanych działań projektowych. Rezultaty projektu zostały szeroko upowszechnione – komiks wysłano do 50 szkół polskich i ukraińskich. Z publikacją tą zapoznało się także wiele osób za pośrednictwem Internetu.

  • Client:
    Instytut Rozwoju Rynku Pracy w Zawierciu
  • SKills:
    Polak, Ukrainiec, Europejczyk
  • URL:
    https://www.irrp.pl
  • Program:

Dodatkowe informacje

Czas Trwania Projektu: sierpień 2017 – październik 2017 r. Kategoria: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany młodzieży.