“Maths on Earth!”

“Maths on Earth!”

O projekcie

 • Client:
  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach
 • SKills:
  "Maths on Earth!"
 • URL:
  2013
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Zwiększenie motywacji i kompetencji w zakresie matematyki i nauk ścisłych, szczególnie istotnych na rynku pracy były głównymi celami projektu. Uczniowie szkoły w Krempachach odszukiwali zależności między matematyką, nauką i technologią oraz ich zastosowaniem, włączając w to dyskusje na temat równości płci, a także stereotypów. Co więcej, udział w projekcie "Maths on Earth!" był dla większości jego uczestników jedyną szansą na poznanie Europy, jej mieszkańców, naukę otwartości, tolerancji oraz samodzielności.