Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About Project

Projekt  „Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature” został zrealizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jego celem było opracowanie materiałów edukacyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej związanych z ochroną ptaków i wiedzą na ich temat. Beneficjenci programu zorganizowali  ponadto w Irlandii szkolenia dla około 60 nauczycieli z Polski, Czech, Hiszpanii, Irlandii, Macedonii i Słowacji.  W rezultacie działań projektowych powstało ponad wysokiej jakości 200 kart pracy oraz scenariuszy zajęć dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych oraz aplikacja mobilna. Są one już wykorzystywane przez nauczycieli lub edukatorów i przyczyniają się do zmian  w sposobach pracy z dziećmi poprzez  zwiększenie nacisku na zajęcia terenowe i nauczanie przez doświadczanie.  Wpływają także na zwiększenie zainteresowania uczniów przyrodą.

W opinii wielu stowarzyszeń przyrodniczych, w tym znaczącego partnera jakim jest organizacja BirdLife, należy podkreślić znakomitą jakość produktów końcowych. W  Irlandii w oparciu
o doświadczenia projektowe przeprowadzane będą warsztaty dla nauczycieli (BirdLife ze wsparciem Irlandzkiego Departamentu Edukacji),  natomiast partner czeski na podstawie rozwiązań projektowych chce stworzyć model szkoleń dla nauczycieli.

Z kolei Uniwersytet Gdański wykorzysta opracowane scenariusze zajęć w szkoleniu studentów, przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

  • Client:
    Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach
  • SKills:
    Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature
  • URL:
    http://www.otop.org.pl