Eko-dialogi

Eko-dialogi

O projekcie

Celem realizowanego projektu była integracja 18 młodych ludzi mieszkających na Litwie i w Polsce. Inicjatywa bardzo dobrze wpisała się w priorytety programu poprzez wzmacnianie współpracy między młodzieżą z Litwy i Polski. Zrealizowany w Lubinie na Wyspie Wolin projekt jest przykładem działania dążącego do popularyzacji wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego oraz pobudzenia młodzieży do aktywności na rzecz jego ochrony. Uczestnicy w ramach edukacji nieformalnej mieli okazję zrealizować inicjatywy związane z ekologią i wdrożyć je w życie na terenie wyspy, przy współudziale jej mieszkańców. Pokazali, że działania oddolne, na poziomie zwykłych obywateli, są w stanie zainicjować pozytywne tendencje, a w dłuższej perspektywie wywrzeć presję na rządy i globalne władze, aby prowadziły mądrą politykę w dziedzinie ochrony środowiska. Nadrzędnym celem było wzbudzenie ekologicznej świadomości i woli działania na rzecz przyrody, stanowiących pierwszy krok do jakichkolwiek aktywności w skali międzynarodowej. Efektem wspólnych działań młodzieży była gra planszowa dotyczącą problemów edukacyjnych. Gra ta może być wykorzystywana jako narzędzie edukacyjne zarówno przez szkoły, jak i przez stowarzyszenia młodzieżowe oraz grupy nieformalne.

  • Client:
    Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych w Poznaniu
  • SKills:
    Eko-dialogi
  • URL:
    http://www.centruminicjatyw.org.pl/
  • Program:

Dodatkowe informacje

Czas Trwania Projektu: wrzesień 2017 r. Kategoria: Polsko-litewska współpraca.