„Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”

„Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”

O projekcie

 • Client:
  Jan Paczesny (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • SKills:
  „Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”
 • URL:
  2012
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Jan Paczesny podczas wyjazdu w ramach programu Erasmus pracował jako chemik na Wydziale Fizyki Nuklearnej na Uniwersytecie w Lund. Dzięki stypendium poznał techniki eksperymentalne, które dla większości chemików pozostają niedostępne, nauczył się współpracy w gronie naukowców oraz tego jak być dobrym opiekunem studentów realizujących praktyki lub przygotowujących swoje prace dyplomowe. Laureata najbardziej jednak cieszy to, że sukcesy osiągają również osoby, którymi opiekuje się naukowo.