„Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”

„Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”

O projekcie

 • Client:
  Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
 • SKills:
  „Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”
 • URL:
  2014
 • Program:
  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Dodatkowe informacje

Celem projektu była integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy. W ramach projektu realizowano działania promujące idee proekologicznego podejścia do aspektów życia codziennego. Beneficjentkami projektu były dziewczęta od 16 do 18 roku życia z MCEiRS w Goniądzu oraz placówek resocjalizacyjnych z Wilna i Kowna. Celem zajęć było zachęcenie dziewcząt do odkrywania swoich pasji i umiejętności oraz kształtowania kompetencji indywidualnych i społecznych. Dzięki własnej inwencji twórczej oraz wykorzystaniu zużytych materiałów dziewczęta nadały niepotrzebnym przedmiotom nowy wymiar użytkowy i metaforyczny. Założone cele zostały osiągnięte było możliwe dzięki zajęciom z zakresu szeroko pojętego rękodzieła, a także konkursom oraz zabawom nastawionych na wspólną naukę języka.