Aktualności

11październik2017

Polsko-ukraińskie spotkania muzyczne

Istotą projektu oraz jego największą wartością był dialog międzykulturowy, polegający na poznawaniu wspólnego, polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i różnych obrazów tej samej tradycji, w Polsce i na Ukrainie. Uznanie wspólnego dziedzictwa oraz oczywistych różnic, występujących między kulturami, przyczyniło się do budowania wzajemnych, pozytywnych wizerunków obu krajów. Projekt wspierał dialog między młodzieżą z Polski i Ukrainy, wywodzącą się z różnych środowisk i miast oraz współpracującymi instytucjami. Wspólna praca w trakcie warsztatów i koncertów przysłużyła się integracji młodzieży wokół ważnych celów, wspierała kreatywność międzynarodowej grupy i przyczyniła się do budowania poczucia wspólnoty. Wartością edukacyjną jest również podniesienie poziomu wiedzy o literaturze Sienkiewicza i Franki, a także o twórczości Szymona Kobylińskiego. Niekwestionowaną wartość stanowi wzrost umiejętności muzycznych i możliwość pracy twórczej młodzieży z wybitnymi Artystami: Krzesimirem Dębskim, Wołodymirem Sywokchipem, Anną Jurksztowicz i Anetą Łukaszewicz. Przebywanie z mistrzami może stać się szansą na własną karierę muzyczną, a z całą pewnością wzmacnia odwagę młodzieży do publicznych występów. Wzajemna praca nauczyła uczestników szacunku dla innej kultury i tolerancji dla innej osoby jako godnego partnera we wspólnym działaniu. Projekt stanowił wyzwanie zarówno dla Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, jak i dla Filharmonii Lwowskiej. Jego realizacja przyczyniła się do wzrostu kompetencji organizacyjnych i logistycznych uczestników, ze względu na wędrowny charakter wymiany. Za największy sukces uznać można koncerty finałowe przy pełnych salach oraz zadowolenie uczestników wymiany, zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Dodatkowo, uczestnicy utrwalili rezultaty projektu nagrywając płytę pt. „Muzyczne kresy”. Działania projektu skierowane były do wszystkich grup wiekowych Polski i Ukrainy i do wszystkich osób zainteresowanych muzyką. Grupę szczególnie ważną stanowi młodzież, która czerpie z tych działań najwięcej. Tego rodzaju aktywność może być przykładem dla młodych ludzi, że wszystko jest możliwe i doda im odwagi do dalszej pracy twórczej.

  • 11 październik, 2017