Aktualności

18sierpień2014

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Celem projektu “Special People in Need for e-World – Osoby niepełnosprawne potrzebują e-świata” było zapoznanie osób niepełnosprawnych intelektualnie lub chorych psychicznie ze światem technologii multimedialnych. Uczestnicy projektu wchodzili w rolę reżyserów, operatorów oraz montażystów.

Upowszechnianie rezultatów:

Rezultatami projektu “Special People in Need for e-World – Osoby niepełnosprawne potrzebują e-świata”  były: metoda edukacji i terapii z wykorzystaniem cyfrowych filmów interaktywnych, portal z zadaniami edukacyjno-terapeutycznymi oraz moduł wprowadzania nowych zadań służących do rozwijania  umiejętność obsługi kamery cyfrowej i edycji filmów cyfrowych. Co więcej utworzono pracownię multimedialną w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ZG PSOUU, zorganizowano kursy korzystania z wspomnianego wyżej portalu (uczestnicy WTZ), a także dodawania nowych zadań (terapeuci).  Już w czasie trwania projektu powstały dwa artykuły opublikowane w specjalistycznym piśmie wydawanym przez PSOUU “Społeczeństwo dla Wszystkich”. Egzemplarze są rozsyłane do wszystkich Kół Stowarzyszenia w Polsce oraz do innych organizacji i instytucji. Już po zakończeniu projektu zostały przeprowadzone kursy korzystania z portalu i tworzenia zadań. Kursy skierowano do uczestników warsztatów i terapeutów z innych Kół. Zrodził się też pomysł kontynuowania pracy nad portalem i metodą filmów interaktywnych. Rezultaty projektu były przedstawiane wielu potencjalnym partnerom. Większość z nich była pełna podziwu. Takie upowszechnianie przyniosło oczekiwany efekt. Projekt jest kontynuowany jako projekt partnerski FIT (Fascinating IT Tools), w którym bierze udział pięciu partnerów. Jest właśnie opracowywana wersja 2.0 modułu zadań i rozwijana metoda filmów. Kolejne osoby poznają wypracowane narzędzia. Rezultaty projektu są w tej chwili powszechnie wykorzystywane, nie tylko przez uczestników projektu. Powstała w ramach projektu Pracownia Multimedialna w Warsztatach Terapii Zajęciowej, która służy wszystkim uczestnikom i pracownikom warsztatu. Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy projektu wykorzystują nabyte umiejętności w wielu różnych sytuacjach. Nową tradycją warsztatów stało się wręczanie osobom odchodzącym z placówki pamiątkowego CD ze zdjęciami, filmami urozmaiconymi muzyką i napisami. W Pracowni Multimedialnej powstają filmy nie tylko terapeutyczne, ale też wynikające z potrzeb Warsztatów. Między innymi powstał film o niepełnosprawności, który został zaprezentowany studentom Akademii Pedagogiki Specjalnej i stał się materiałem pomocniczym w czasie zajęć. W czasie realizacji projektu FIT okazało się, że partnerzy zagraniczni nie wiedzą, jak tworzyć według wytycznych łatwe do czytania  teksty. Polski partner  napisał zatem przewodnik oraz stworzył poglądowy film. Terapeuci z różnych placówek korzystający z portalu z zadaniami zwracają się do koordynatorki nowego projektu z propozycjami nowych, potrzebnych im typów zadań. Sukces projektu najlepiej opisał kierownik WTZ, gdy po zapoznaniu się z powstałym materiałem, publicznie przyznał, że gdy wraca pamięcią do pierwszych materiałów widzi ogromną różnicę, w ich zawartości, w sposobie, w jaki redaktorzy się wypowiadają oraz w jakości technicznej. Innym dowodem sukcesu są słowa jednego z terapeutów z Poznania, który stwierdził, że nareszcie terapeuci mają do dyspozycji zadania dopasowane do potrzeb i życia dorosłych osób niepełnosprawnych.

Projekt  “Special People in Need for e-World” był innowacyjny,  ponieważ powstały unikalne narzędzia, do tej pory nie istniejące, a jak widać w tej chwili bardzo potrzebne. Znajdują one bardzo szerokie zastosowanie. Co więcej, projekt pozostawił trwały ślad w procesie włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczne. Osoby te zyskały nie tylko nowe umiejętności, ale też  się zmieniły. Przedsięwzięcie umożliwiło też i wciąż umożliwia rozwój kadry- oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Special People in Need for e-World – Osoby niepełnosprawne potrzebują e-świata”
Okres realizacji projektu: 1.08. 2011- 31.07.2013
Program: Leonardo da Vinci

 

www.psouu.org.pl

 

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych w dokumentacji konkursowej.

  • 18 sierpień, 2014