Aktualności

09październik2017

Pollution! Find a STEM sollution!

Projekt przyniósł znaczące efekty uczenia się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Partnerzy wzmocnili swoje kompetencje oraz zakres współpracy międzynarodowej. Projekt był innowacyjny i przyczynił się do wzrostu istniejącej wiedzy i praktyk organizacji partnerskich. Wszystkie zrealizowane działania pozwoliły na osiągnięcia celów projektu. Zastosowana metodologia, w tym podziała działań na cztery kategorie, ich różnorodność i jakość doświadczeń zdobytych przez uczestników pozwoliły osiągnąć wysokie wyniki projektu. Partnerstwo obejmowało organizacje posiadające odpowiedni profil, doświadczenie i wiedzę fachową. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w działaniach i mieli równomierny wkład pracy w osiągnięcie celów i rezultatów. Komunikacja między uczestniczącymi organizacjami była terminowa i skuteczna, co umożliwiło pomyślną koordynację i realizację działań projektowych. Partnerzy mogli nawiązać skuteczną współpracę z odpowiednimi zewnętrznymi instytucjami ii zapewnić ich aktywne zaangażowanie. Istotne dla osiągnięcia założonych celów projektu były zarówno międzynarodowe spotkania projektowe inicjujące nowe atrakcyjne działania, jak i działania związane z nauczaniem/uczeniem się młodzieży, które były intensywne, niezwykle interesujące, pobudzały myślenie i skłaniały do zgłębiania tematu. Partnerstwo przygotowało wysokiej jakości rezultaty, które mogą być wykorzystywane nie tylko przez partnerów, ale i inne zainteresowane placówki edukacyjne.

Liczba, różnorodność i jakość działań związanych z upowszechnianiem przyczyniła się do osiągnięcia pozytywnego wpływu poza partnerstwem. Działania upowszechniające były szeroko zakrojone , a ich zakres i forma skierowane do różnorodnych i istotnych odbiorców. Zastosowano odpowiednie narzędzia i kanały upowszechniania np.: prezentacje podczas spotkań nauczycieli oraz spotkań z uczniami czy rodzicami, informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na ekranie informacyjnym, informacje umieszczone na platformie TwinSpace, na stronie szkoły oraz wysłane do lokalnej gazety. Dokonania w ramach projektu zostały także zaprezentowane w European Schoolnet Academy w Brukseli, gdzie podczas szkolenia z programowania przedstawiono wykorzystanie LEGO EV3 Mindstorm. Projekt został także pokazany Prezydentowi, który zdecydował włączyć się w upowszechnianie projektu poprzez stronę urzędu miasta. Z informacją o projekcie udało się dotrzeć z również na inne kontynenty. Platforma TwinSpace projektu zapewnia wszystkim potencjalnym użytkownikom szczegółowy opis wszystkich działań związanych z projektem i swobodne korzystanie z jego wyników. Partnerstwo nadal upowszechnia wyniki projektów, chociażby podczas konferencji w Warszawie dot. nowej podstawy programowej. Sama idea projektu ma istotny potencjał do wykorzystania w innych projektach, w większych skalach oraz w różnych dziedzinach lub obszarach edukacji.

  • 9 październik, 2017