Aktualności

24czerwiec2015

Politechnika Łódzka

Projekt pozwolił na nawiązanie ściślejszej współpracy naukowej z ośrodkami badawczymi w uczelniach w Państwach-Darczyńcach. Z Politechniki Łódzkiej wyjechało 15 studentów (10 studentów na studia,  5 na praktyki,) z czego 7 osób to studenci trzeciego stopnia. Studenci zapoznali się z nowymi treściami wykładowymi i innymi metodami nauczania, poprawili umiejętności językowe, nawiązali nowe kontakty, pracownicy natomiast zwiększyli swoje umiejętności dydaktyczne.

Wzmocniono dotychczasową i rozpoczęto nową współpracę naukową. We współpracy z Oslo and Akershus University College of Applied Sciences zrealizowano wspólny projekt naukowy z zakresu oceny platform e-learningowych, umożliwiający poszerzenie oferty dydaktycznej, w szczególności dla studentów mieszkających w dużej odległości od uczelni lub niepełnosprawnych. Projekt  zrealizowany z University of Stavanger dotyczył wzajemnego poznania prac badawczych dotyczących systemów monitorowania i wspomagania osób starszych. Zrealizowano  również projekt naukowy z University of Iceland, w wyniku którego otrzymano wyrób włókienniczy o właściwościach silnie bakteriobójczych, który znaleźć może zastosowanie w różnych branżach.

 

„Politechnika Łódzka w ramach projektu zrealizowała 11 wymian nauczycieli akademickich, co powoduje, że są w tym względzie liderem. Udział  doktorantów w wymianach sprawia, że nabyte przez nich umiejętności   zostaną wykorzystane w ich dalszej karierze naukowej.  W ramach kontynuacji współpracy zostały zaplanowane nowe działania dotyczące dalszego rozwoju naukowego oraz wymiany studentów i pracowników na kolejne lata . Efektem wspólnych prac naukowców będą aktualnie przygotowywane publikacje i wnioski o finansowanie dalszych projektów naukowych.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015