Aktualności

28sierpień2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Celem projektu “Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”  było zwrócenie uwagi studentów architektury i projektowania urbanistycznego na potrzebę poznania historii miejsc, szczególnie tych dotkniętych II wojną światową, przed zaprojektowaniem zabudowy. Studenci pogłębiali swoją wiedzę w trakcie zajęć, na których omawiano zagadnienia dotyczące uwarunkowań społecznych, historii, tradycji, krajobrazu oraz innych czynników, które należy uwzględnić podczas przygotowywania projektów.

Upowszechnianie rezultatów:

Kompleksowość tematu i wielodyscyplinarne ujęcie skłoniły uczestników do pochylenia się nad przeszłością miast i personalnego zaangażowania, co widać w precyzyjnie opracowanym olbrzymim materiale będącym wynikiem prac studentów. Ważnym elementem programu była praca w mieszanych zespołach, jak również zastosowanie nowoczesnych narzędzi, technik komputerowych w skomplikowanych analizach i syntezach projektowych. Dostosowano  techniki pracy w czasie warsztatów do studentów – prowadząc komunikację społecznościową i tworząc wspólne bazy danych (Facebook/Dropbox). Publiczne prezentacje i wystawy projektów stały się ważnym elementem promocji  na uczelniach jak i w miastach. Upowszechnianie tematu wsparły profesjonalne, międzynarodowe portale architektoniczne. Wysoka jakość prac procentuje w publikowanych i prezentowanych opracowaniach naukowych, wpisując się na trwałe w osiągnięcia programu. Temat rozwijano na uczelniach w ramach prac dyplomowych, również współpromowanych (PK i HTW Dresden, stypendium Agricola). Do sukcesów zaliczyć można  prezentację programu jako jedynej uczelni polskiej (przykład najlepszej praktyki) na międzynarodowej konferencji dot. programów Intensywnych w Bonn w 2012 r. Sukcesem jest duża rozpoznawalność i renoma programu, która otwiera drzwi uczelni. Zadziwia fakt, jak niewielki stosunkowo projekt szeroko się rozwinął i wpłynął na rozwój wymiany europejskiej w instytucjach zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej jak i naukowej.

Projekt był i jest nadal upowszechniany na stronach internetowych, posiada własną domenę. O trwałości programu świadczą liczne formy jego wykorzystania, w postaci wspólnych projektów edukacyjnych, ale również publikacji i wystąpień naukowych, które trwale przybliżają problematykę i efekty. Praca w kilkuosobowym zespole ludzi z różnych krajów, wspólnie opracowane projekty, które można bezpośrednio skonfrontować z miejscem – miastem, ekspertami i mieszkańcami – to niezwykła dla studentów możliwość. Wielu z nich po raz pierwszy uczestniczyła w takim programie. Wielu program zainspirował do podjęcia wymiany europejskiej. To niezwykłe doświadczenie, które uczy odpowiedzialności na każdym poziomie, nie tylko profesjonalnym – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu : “Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”
Data realizacji: 1.09.2009 – 31.08.2012
Program: Erasmus

 

www.pk.edu.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

 

  • 28 sierpień, 2014