Aktualności

28sierpień2014

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku

Głównym celem projektu “Wzajemne poznanie – wspólne budowanie” było pogłębienie wiedzy młodych ludzi z mniejszymi szansami na temat, historii, kultury, tradycji, zwyczajów występujących w Polsce i na Litwie, poznanie rówieśników, szukanie podobieństw kulturowych  i historycznych oraz nawiązanie dialogu międzykulturowym pomiędzy uczestnikami projektu. Podczas wymiany młodzież wzięła udział
w warsztatach, podczas których powstał kominek ogrodowy zaprojektowany przez polskich uczestników kształcących się w zawodzie murarz. Młodzież uczestniczyła również w szeregu innych warsztatów artystycznych dotyczących aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto w trakcie wymiany odbyły się wyprawy edukacyjne: do Białegostoku, Świętej Wody Muzeum Wsi w Jurowcach oraz Supraśla i Muzeum Przyrodniczego w Poczopku. Odbyły się 2 wieczory kultur, podczas których młodzież prezentowała kulturę, historię, symbole narodowe, tradycje, obyczaje, muzykę i tańce typowe dla swojego kraju. Ponadto młodzież wzięła udział w grach i zabawach integracyjnych, międzynarodowym karaoke, ognisku, dyskotece i rozgrywkach sportowych. Na koniec wymiany uczestnicy zorganizowali, podsumowującą imprezę integracyjną z udziałem społeczności lokalnej przy wspólnie zbudowanym kominku ogrodowym z degustacją potraw regionalnych, śpiewaniem piosenek biesiadnych oraz tańcami. Przedstawili galerię zdjęć w formie wystawy, która, podobnie jak cała impreza integracyjna, była udokumentowaniem działań całej wymiany. W wyniku realizacji projektu “Wzajemne poznanie – wspólne budowanie” uczestnicy projektu nabyli wiedzę na temat kreatywnego spędzania czasu, poszerzyli wiedzę na temat historii i tradycji Litwy i Polski, odkryli wartości kultury regionalnej i własnej tożsamości. Uczestnicy projektu przełamali również stereotypy i uprzedzenia związane z kulturą litewską i polską. Zintegrowali się z rówieśnikami z sąsiedniego kraju oraz ze społecznością lokalną, przełamali barierę językową i wzmocnili poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Upowszechnianie rezultatów:

Rezultaty projektu były promowane poprzez zorganizowanie galerii, imprezy integracyjnej z udziałem społeczności  lokalnej, a także poprzez publikację artykułów w gazetach oraz na na stronie internetowej.
W celu zapewnienia trwałości rezultatów na zakończenie odbyła się impreza integracyjna, podczas której uczestnicy zapoznali się z ideą organizacyjną wymian międzynarodowych oraz sposobu ich finansowania. Powstała wystawa, na której przedstawiono przebieg wymiany. Wystawa wykorzystana była podczas imprezy integracyjnej. Pozytywny wpływ projektu odczuła podlaska społeczność lokalna i pracownicy OHP. Przez bezpośrednie obcowanie z międzynarodowym środowiskiem i dialog w trakcie imprezy integracyjnej zwiększyli swoją wiedzę na temat różnorodności kulturowej, zwłaszcza na temat kultury litewskiej. Ponadto osoby z lokalnego środowiska przekonały się o tym, że uczniowie z OHP są wartościowymi  ludźmi i warto im pomagać. Dużym sukcesem było też to, że młodzież po wymianie postanowiła kontynuować litewsko-polską współpracę.

Projekt “Wzajemne poznanie – wspólne budowanie” powinien zwyciężyć w konkursie EDUinspiracje m.in. ze względu na to, że realizowała go trudna młodzież potrzebująca wsparcia, nieaktywna, o zmniejszonych szansach życiowych, która to na co dzień boryka się z problemami natury społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Wzajemne poznanie – wspólne budowanie”
Okres realizacji projektu: 5.08.2013 – 12.08.2013
Program: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 

www.podlaska.ohp.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

 

  • 28 sierpień, 2014