Organizator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Od początku działalności Fundacja zajmuje się zarządzaniem programami wspierającymi modernizację systemu edukacji w Polsce. Dzięki temu, każdego roku, tysiące ludzi w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami i poziomami wykształcenia ma szansę uczestniczyć w europejskich programach edukacyjnych. Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego umożliwiają realizację pasji uczestników zarówno w odległych krajach, jak i w lokalnych środowiskach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma programami edukacyjnymi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Od 2012 r. realizuje trzy projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL. Równolegle Fundacja prowadzi Krajowe Biuro Eurodesk, Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA, program eTwinning oraz inicjatywę wspólnotową European Language Label. Przy Fundacji działa również Polskie Biuro Eurydice. Od 2007 r. FRSE prowadzi także Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, a od 2008 r. – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch.

Od 2014 r. FRSE pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Budżet nowego programu wynosi 14,7 mld euro. Środki finansowe na inicjatywy realizowane w ramach programu będą rozdzielane prawie do końca 2020 roku.

 

Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

 

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

tel. +48 22 463 10 00

e-mail: eduinspiracje@frse.org.pl

www.frse.org.pl | www.erasmusplus.org.pl