Aktualności

28sierpień2014

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Celem projektu  “Ulocking the Universe” było zbudowanie w Europie podstaw współpracy związanej z nauczaniem osób dorosłych. Działania podjęte w ramach projektu polegały m.in. na organizowaniu zajęć w postaci odczytów, pogadanek, warsztatów, pokazów oraz seansów planetaryjnych. Podejmowano również działania społeczne włączające do projektu osoby niepełnosprawne.

Upowszechnianie rezultatów:

Projekt pomógł zaktywizować seniorów do samodzielnych studiów i zdobywania różnorodnych umiejętności takich jak: korzystanie z zasobów, poszukiwanie informacji, obsługa programów komputerowych, przygotowywanie wystąpień, pracy w grupach czy występowania przed rówieśnikami oraz w czasie warsztatów międzynarodowych. Seniorzy korzystając ze wsparcia pracowników OPiOA, zajmowali się następującymi zadaniami. Przygotowali wystawę popularyzującą postać i dokonania naukowe Mikołaja Kopernika.  Wykonali repliki 3 instrumentów Mikołaja Kopernika w skali 1:1 zgodnie z projektami przygotowanymi przez jednego ze słuchaczy U3W i pod jego nadzorem. Przygotowali i zaprezentowali trasę turystyczną obejmującą miejsca działalności i pobytu Kopernika. Przygotowali i przeprowadzili cykl 5 spotkań dla niewidomych i niedowidzących o Układzie Słonecznym, korzystając z wcześniej przygotowanych przez siebie specjalnych pomocy w postaci wypukłych rysunków, makiet i modeli. Stworzyli prezentacje ilustrujące wyniki prowadzonych przez nich studiów problemów objętych tematyką projektu i przedstawili je podczas warsztatów międzynarodowych. Działania były najlepszą promocją projektu. Powstałe repliki instrumentów Mikołaja Kopernika stanowią stałą ekspozycję w Obserwatorium.  Dodatkowo wystawa o dokonaniach Kopernika i przedstawiająca trasę turystyczną „Śladami Kopernika” prezentowana była przez pół roku w planetarium. Witraż podarowany przez partnera z Anglii, stanowiący artystyczną syntezę tematyki projektu, został umieszczony w jednym z okien obserwatorium. Informacje o projekcie były podawane w lokalnych mediach: radio UWM FM i gazeta „Nasz Olsztyniak”. Specjalne pomoce dydaktyczne wykonane przez uczestników projektu są wykorzystywane na zajęciach dla osób niewidomych i niedowidzących. Zajęcia te organizowane są we współpracy z Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnych PZN w Olsztynie oraz z lokalnym Oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych. Należy raz jeszcze podkreślić, że największym sukcesem projektu UTU jest skuteczna i trwała aktywizacja seniorów, którzy z kolei inspirują  do dalszego i jeszcze prężniejszego działania.

Argumentem przemawiającym na korzyść projektu “Unlocking The Universe” jest fakt wykorzystania astronomii jako swego rodzaju medium inspirującego i motywującego uczestników projektu, mam tu na myśli szczególnie słuchaczy UTW, do działania. Dzięki uczestniczeniu w projektach nasza instytucja jest znana nie tylko w regionie i w Polsce, ale również poza granicami kraju. Jesteśmy również mile widziani jako partnerzy. Uczestnicząc w projektach, pracownicy otworzyli się na nowe wyzwania, mieli możliwość konfrontowania swoich działań z działaniami partnerów, zapoznania się i przenoszenia na nasz grunt inicjatyw sprawdzonych w instytucjach partnerskich – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Ulocking the Universe”
Data realizacji:  1.08.2011- 31.07.2013
Program: Grundtvig

 

www.planetarium.olsztyn.pl

 
Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 28 sierpień, 2014