Aktualności

10Maj2017

O nauce programowania we współczesnej szkole oraz synergii pomiędzy przedmiotami ścisłymi czyli 9. konferencja z cyklu EDUinspiracje

Blisko 250 uczestników, 6 sesji tematycznych i ponad 20 prelegentów – tak w liczbach można podsumować konferencję „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów”, która odbyła się 28 kwietnia 2017 w hotelu Mercure w Warszawie.

Głównym celem konferencji było pokazanie synergii między poszczególnymi dziedzinami nauki. W tym właśnie kontekście zostały przedstawione unijne priorytety oraz kierunki wdrażanych zmian w nauczaniu biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii. Tym samym angielski skrót STEM, oznaczający nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę (Science, Technology, Engineering and Mathematics) rozszerzył swoje znaczenie o kolejne hasła: synergię, talent, edukację i międzyprzedmiotowość – które stanowią najlepszą charakterystykę konferencji.

Do udziału w spotkaniu szczególnie zaproszeni zostali nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z całej Polski, przedstawiciele kuratoriów oświaty, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, metodycy nauczania, a także beneficjenci programu Erasmus+. Konferencję poprowadził Tadeusz Wojciechowski, zastępca dyrektora pionu analityczno-badawczego i wydawnictwa FRSE.

Sesję plenarną rozpoczął wykład Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na temat roli współczesnej, nowoczesnej edukacji w budowaniu cywilizacji przyszłości. O rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów w kontekście wytycznych unijnych opowiedział dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE, a część teoretyczną sesji zamknął wykład dr Anny Beaty Kwiatkowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat wpływu programowania w edukacji na rozwój cywilizacyjny. Ostatni z prelegentów, prof. Andrzej Wysmołek, reprezentujący Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, za pomocą nieskomplikowanych, ale efektownych doświadczeń przekonywał, że fizyka otacza nas codziennie, bo jest nie tylko nauką, ale także sposobem rozumienia świata.

W sesjach tematycznych, poświęconych 6 naukom: matematyce, fizyce, informatyce, biologii, geografii i chemii, uczestniczyli twórcy podstaw programowych wyżej wymienionych przedmiotów, którzy przybliżyli cele wdrażanych zmian w oświacie. Natomiast koordynatorzy unijnych projektów edukacyjnych zaprezentowali na przykładzie własnych projektów konkretne interdyscyplinarne działania, które spełniają cele realizowanej reformy oświaty oraz unijne wytyczne.

Konferencję podsumowały prezentacje dwóch projektów dotyczących dyscyplin STEM: „Pollution! Find a STEM solution” Pawła Zawadzkiego z Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu oraz projektu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z wydarzeniami, które dostępne są na naszym Flickrze.

  • 10 maja, 2017