Aktualności

16lipiec2019

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Lista osób nominowanych w kategorii Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży w 2019 r. :

  • Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  • Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
  • Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych
  • Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • 16 lipiec, 2019