EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Szkolnictwo wyższe

Barbara Bilewicz-Kuznia

Barbara Bilewicz-Kuźnia
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka monografii pt. Edukacja geometryczna dzieci, książki edukacyjnej Kajecik 4-latka, współredaktorka monografii Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie – wybrane zagadnienia. Stworzyła program wychowania przedszkolnego Dar zabawy oraz współtworzyła program Ku dziecku, nagrodzony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2013 r. uczestniczyła w wizycie studyjnej w Irlandii, po zakończeniu której zainicjowała szereg dyskusji i debat w środowisku akademickim, nauczycielskim oraz społecznym. Zdobytą wiedzę wykorzystała jako członek Wydziałowego zespołu ds. programowych, kreującego programy kształcenia studentów i nauczycieli. Dzięki temu wprowadzono wiele zmian w programach kształcenia studentów. Zdobyte doświadczenia skłoniły ją także do podjęcia badań eksperymentalnych na temat rozwijania zdolności matematycznych u dzieci oraz wspierania zdolności językowych i zainteresowań czytelniczych.

Beata_Karpińska_Musiał

Beata Karpińska-Musiał
Filolog anglista. Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat nauczała języka angielskiego w Polsce i w Niemczech, współpracując ze szkołami językowymi oraz Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Dziś, jako wykładowca, z pasją prowadzi zajęcia z językoznawstwa, dydaktyki, seminaria magisterskie oraz autorskie wykłady wydziałowe na specjalności nauczycielskiej. Absolwentka Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense. Z myślą o poniesieniu jakości kształcenia na kierunkach neofilologicznych na swojej uczelni zrealizowała projekt ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego pt. W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim. W ciągu roku akademickiego studenci uczestniczący w projekcie skorzystali łącznie z ponad 1500 dodatkowych godzin indywidualnej nauki akademickiej, realizowanych poza programem dydaktycznym. Dodatkowe godziny w ramach studiów pozwoliły na pogłębione studiowanie konkretnych zagadnień i rozwijanie własnych pasji. Pracuje również jako tutor oraz trener kadr nauczycielskich i akademickich w całej Polsce.

Renata Nowakowska-Siuta
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny i prodziekan Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się zagadnieniami kultury szkoły, polityką oświatową w kontekście porównawczym, edukacją europejską i dialogiem międzykulturowym. Od wielu lat koordynuje projekty dla studentów i wykładowców. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej CESE. Prowadziła wykłady w Uniwersytecie Hamburskim oraz w Uniwersytecie Complutense w Madrycie, a także w Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu. Jako koordynator programu Erasmus aktywnie wspiera organizację wyjazdów stypendialnych oraz asystentury Comeniusa dla studentów kierunków pedagogicznych. W 2014 roku zrealizowała projekt Między Innymi – Warsztaty Edukacji Międzykulturowej, który pomógł studentom w zdobyciu podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w środowisku międzykulturowym. Współpracuje m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich, Domem Spotkań z Historią, Czeskim Centrum, Austriackim Forum Kultury, Instytutem Goethego, WCIES. W roku 2014 otrzymała tytuł Nauczyciela Akademickiego Roku przyznawany na podstawie nominacji studenckich przez samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Lidia_Pokrzycka

Lidia Pokrzycka
Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych. W 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk społecznych. Absolwentka Studium Dziennikarstwa Europejskiego w Natolinie. Posiada 20-letnie doświadczenie dziennikarskie i dydaktyczne. Od ponad 15 lat związana z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie, a od ponad 10 lat wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie sprawuje również funkcję prodziekana do spraw dziennikarstwa. W 2014 r. zrealizowała projekt Journalism education in Iceland. Doświadczenia zdobyte podczas wizyty na islandzkim uniwersytecie partnerskim umożliwiły lepsze dopasowanie studiów do realiów współczesnego rynku mediów. Jej działalność umożliwiła wprowadzenie zmian na kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na WSPA: udało się pozyskać do stałej współpracy zarówno dziennikarzy, jak i praktyków z innych dziedzin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl” oraz Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Od 2010 r. prowadzi dział Edukacja medialna w miesięczniku społeczno-pedagogicznym „Nowa Szkoła” promującym nowoczesne metody dydaktyczne.

Kamila Zams
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie. Stypendystka University of Westminster. Zaangażowana w nauczanie języka angielskiego i tłumaczenia dwujęzyczne. Uczestniczka programu Camp Ameryka. Pasjonatka podróży kulinarnych. Od kilku lat zaangażowana w realizację programów europejskich na Politechnice Rzeszowskiej. Koordynowała projekty m.in. ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego i programu Erasmus+. Ze środków programu Leonardo da Vinci zrealizowała staże absolwenckie w ramach projektu Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Politechniki Rzeszowskiej. Głównymi założeniami wyjazdów było stworzenie stażystom okazji do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a przez to zwiększenia ich szansy na znalezienie zatrudnienia po studiach. Pobyt za granicą umożliwił uczestnikom praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas nauki, poznanie praktyki pracy w wybranym zawodzie, określenie własnej ścieżki kariery i doskonalenie języka obcego. Źródłem satysfakcji było zadowolenie, jakie wyrażali absolwenci po powrocie do kraju. Wszyscy absolwenci po powrocie znaleźli pracę w zawodzie, a troje z nich znalazło zatrudnienie w firmie, która wcześniej przyjęła im staż w ramach realizowanego projektu.