EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Polsko-litewska przyjaźń

Andrzej Cywiński

Nauczyciel z 21-letnim stażem. Koordynator wielu projektów wymian młodzieżowych. Od dziewięciu lat pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim. Chociaż jeszcze kilka lat temu była to szkoła przeznaczona do zamknięcia, dzięki wprowadzonym innowacjom, pozyskanym środkom i realizowanym projektom, z roku na rok rozwija się, współpracując z partnerami w wielu krajach Europy. W 2013 r. zrealizował projekt pt. Sztuka łączy narody – polsko-litewski dialog międzykulturowy. Dzięki współpracy z litewskimi partnerami uczniowie zwiększyli swą motywację do nauki, zwłaszcza języków obcych, zainteresowali się edukacją pozaformalną oraz realizacją kolejnych projektów i wymian międzynarodowych. Również władze lokalne chętniej angażują się i wspierają działalność szkoły. Dzięki takiemu wsparciu szkoła może realizować nie tylko projekty edukacyjne ze środków europejskich, ale także działania finansowane w ramach lokalnych funduszy Gminy Konopnica oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jako dyrektor stara się również zachęcać uczniów i nauczycieli swojej szkoły do udziału w programie eTwinning. Na co dzień inspiruje młodzież i nauczycieli do innowacji, wprowadzania ciekawych pomysłów, rozwijania młodzieży poprzez edukację pozaformalną.

Zbigniew_Darda

Zbigniew Darda

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie marketingu kultury na Uniwersytecie Warszawskim, animator kultury i społeczności lokalnych, pedagog, choreograf, dyrektor Domu Kultury „Kadr” na warszawskim Mokotowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społeczno-kulturalnych realizowanych przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży zrealizował projekt pt. Jak? – Ja, Animator Kultury – międzynarodowe spotkanie młodzieży z Domu Kultury „Kadr” w Warszawie oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w litewskiej miejscowości Wyłkowyszki (Vilkaviskis). Dzięki współpracy partnerskiej uczestnicy nauczyli się nowych metod pracy związanych z realizacją projektów w obszarze kultury i sztuki. Nowe umiejętności, ściśle związane z kompetencjami animatorów kultury, pozwolą również na aktywizację innych potencjalnych młodzieżowych grup odbiorców. Oprócz pracy projektowej prowadzi szkolenia, głównie warsztatowe, kształcące animatorów kultury i liderów społeczności lokalnych. Jest koordynatorem Forum Kultury Mazowsze – regionalnego zrzeszenia osób zajmujących się animacją. Stara się wykorzystywać działania kulturalne do wprowadzenia trwałej zmiany społecznej. Jak twierdzi, taka zmiana jest możliwa dzięki otwartym młodym ludziom, którzy nabywają różnorodne kompetencje we wspólnie przygotowanych projektach.

oktawia gorzeńska (2)

Oktawia Gorzeńska

Z zawodu nauczycielka języka polskiego, od roku pełni funkcję dyrektora jednej z gdyńskich szkół. Z zamiłowania koordynator projektów, podróżniczka, blogerka i aktywistka, która z pasją zmienia rzeczywistość. Swoją przygodę z międzynarodowymi projektami edukacyjnymi rozpoczęła dzięki otrzymaniu dotacji w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – zrealizowała wówczas projekt mający na celu przełamanie stereotypów we wzajemnych relacjach Polaków i Litwinów. Po zakończeniu tego projektu zaangażowała się w kolejne inicjatywy: koordynowała projekty ze środków programu Comenius oraz wymiany finansowane w ramach „Młodzieży w działaniu”. Jej działalność dotyczy nie tylko samej realizacji projektów. Jest pomysłodawczynią inicjatyw Szkoła liderów oraz Akademia Jedynki, mających za zadanie aktywizację młodzieży zarówno w szkole, jak i w środowisku lokalnym. Stworzyła stronę www.eduzmieniacz.wordpress.com, która upowszechnia zmiany w edukacji i jednocześnie inspiruje innych realizatorów projektów. Nadal realizuje projekty we współpracy ze stroną litewską, wykorzystując fundusze zgromadzone własnymi siłami szkoły – dzięki dobrym kontaktom wypracowanym w trakcie realizacji wcześniejszych projektów.

Katarzyna_Zielinska

Katarzyna Zielińska

Pedagog i politolog. Specjalizuje się w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Studentka Naukowo-Badawczej Akademii Pedagogium. Pracuje jako wychowawca w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, gdzie koordynuje projekty wymiany młodzieży z placówek wychowania resocjalizującego z Polski i Litwy. Realizacja projektów zmieniła jej podejście do procesu resocjalizacji. Dąży do przełamania barier między wychowankami Centrum i społecznością lokalną. Nieustannie próbuje rozwijać zainteresowania i pasje swoich podopiecznych, dbając przy tym o jakość i efektywność działań podejmowanych w ramach pracy resocjalizacyjnej. Dla swoich podopiecznych stara się być autorytetem, wsparciem i inspiracją. Dzięki doświadczeniu współpracy polsko-litewskiej koordynowała kolejne projekty, m.in. projekt w ramach akcji MEN pt. Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Jako przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina” aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. Współpracuje również z wieloma lokalnymi instytucjami, organizuje imprezy okolicznościowe, bierze udział w akcjach charytatywnych.