EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja zawodowa

Cezary Marasiński

Cezary Marasiński
Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Szkół Plastycznych w Łodzi, uzyskał także tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Podczas wizyty studyjnej w Turcji, realizowanej w ramach programu Leonardo da Vinci, poznał tajniki stosowania techniki ebru polegającej na drukowaniu obrazu wykonanego na powierzchni wody. Nowa technika artystyczna stałą się inspiracją do dalszej pracy i znacząco wpłynęła na rozwój zawodowy uczestnika. Wizyta studyjna, w której uczestniczył, dotyczyła również zagadnień związanych z promowaniem idei zrównoważonego rozwoju. Po powrocie z Turcji tematyka związana z tym obszarem została również włączona do zajęć prowadzonych w WODN oraz Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. Idea zrównoważonego rozwoju przyświecała także organizacji seminarium, które odbyło się w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli. Organizacji seminarium towarzyszyła również wystawa pt. Ludzie – Edukacja – Rozwój prezentująca działalność różnych akredytowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, placówek edukacyjnych, mających istotny wpływ na rozwój społeczeństwa w województwie łódzkim. Aktywnie propaguje wykorzystanie techniki ebru nie tylko podczas licznych ogólnopolskich i regionalnych konferencji, a także w publikacjach poświęconych tej tematyce.

Jakub_Turanski

Jakub Turański
Absolwent studiów z zakresu zarządzania oraz coachingu, zaangażowany w działalność edukacyjną w sektorze pozarządowym. Członek Zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży. Regionalny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy dolnośląskim oddziale Fundacji Aktywizacja. Działa jako coach dla studentów niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Twoje Nowe Możliwości. Prowadzi warsztaty w Szkole Coachów stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL. Pomysłodawca oraz lider Fundacji „Learn Co” organizującej wyjazdy na praktyki dla uczniów szkół zawodowych, w ramach której zrealizował m.in. projekt Praktyka czyni mistrza polegający na zorganizowaniu 50 staży w niemieckich firmach działających w branży budowlanej. Uczniowie zdobyli doświadczenie w wykonywaniu zadań u pracodawców, organizowaniu swoich stanowisk pracy, współpracowali w zespołach międzynarodowych, doskonalili język obcy i poznali kulturę oraz tradycję Niemiec. Pozwoliło to na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie. Nabyte przez uczniów kwalifikacje osiągnięte na stażu zostały zweryfikowane przez pracodawców w Polsce, a efekty uczenia się zostały potwierdzone stosownymi certyfikatami. Sukces projektu przyczynił się do realizacji kolejnych aktywności na rzecz aktywizacji zawodowej uczniów oraz społecznego włączania grup defaworyzowanych.

Marta Zając-Ossowska_małe

Marta Zając-Ossowska
Zootechnik, absolwentka wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Łącznie w zrealizowanych przez nią projektach mobilności, finansowanych ze środków programu Leonardo da Vinci, wzięło udział około 200 uczestników. Przez wiele lat pracowała w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, gdzie realizowała projekty praktyk zagranicznych w europejskich przedsiębiorstwach dla uczniów szkół zawodowych. Od kilku lat pracuje we wrocławskim zoo, w którym zorganizowała dwutygodniowe staże zagraniczne dla 41 pracowników ogrodu. W projekt zaangażowano 10 partnerskich ogrodów zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) z Czech, Anglii, Holandii, Danii oraz Niemiec. Wyjazdy były okazją nie tylko do zdobycia nowych umiejętności zawodowych, ale również do wymiany doświadczeń pomiędzy partnerskimi instytucjami. Poza działalnością projektową zajmuje się działaniami edukacyjnymi dla różnych grup wiekowych. Koordynuje również pracę działu edukacyjnego w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. W 2010 roku została zaproszona do Brukseli na konferencję podsumowującą 15 lat programu Leonardo da Vinci. Udział w spotkaniu uważa za duże wyróżnienie i jednocześnie okazję do podzielenia się doświadczeniami na temat dotychczas zrealizowanych projektów.