EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja szkolna

?

Artur Baranowski

Doktor nauk biologicznych i magister filologii angielskiej. Od 2009 roku jest również adiunktem na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada przedmioty takie jak: angielski dla biologów, bioróżnorodność oraz dydaktyka nauczania biologii. Jednocześnie od ponad 10 lat pracuje jako nauczyciel języka angielskiego, a od trzech pełni funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie, w którym zrealizował projekt pt. Let’s create a multicultural Europe. Celem przeprowadzonych aktywności było m.in. promowanie idei wielokulturowości, promocja i wprowadzenie dwujęzycznego nauczania oraz implementacja nowych metod dydaktycznych. Dzięki współpracy z partnerami z sześciu krajów europejskich uczniowie nie tylko podnieśli swoje kompetencje językowe, ale także nauczyli się pracy w grupie, w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Zrealizowane działania miały również wpływ na społeczność lokalną dzięki nawiązaniu współpracy z miejscowymi organizacjami społecznymi. Od wielu lat, we współpracy z Fundacją Nida, prowadzi letnią szkołę języka angielskiego, zapraszając do współpracy native speakerów z Kanady i USA ramach programu English Teaching. Aktywnie działa również na rzecz Fundacji Cegiełkowo „Pasja i Pomoc”, szczególnie wspierając imprezy charytatywne i biegowe promujące zdrowy styl życia.

Katarzyna Cnotalska_2

Katarzyna Cnotalska
Nauczycielka języka angielskiego, szkolny lider zespołu nauczycieli języków obcych. Jest autorką wielu projektów edukacyjnych przeznaczonych zarówno dla uczniów, jak i kadry pedagogicznej. Inicjator i realizator pierwszych szkolnych projektów związanych z edukacją ekonomiczną. Dzięki realizacji projektów edukacyjnych ze środków europejskich zdobyła nowe umiejętności związane z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obecnie zaangażowana w projekt realizowany ze środków programu Erasmus+ pt. Idzie nowe!. Wiele satysfakcji przynosi jej rozwój zawodowy. Kursy i szkolenia, również te realizowane w innych krajach, dają jej poczucie satysfakcji i większej pewności siebie. Należy do Stowarzyszenia Sukces – Młodzież – Stryków, które działa na rzecz lokalnej społeczności, skupiając wokół siebie uczniów, rodziców, absolwentów, byłych i obecnych pracowników oraz przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.

 

 

Aleksandra Kurowska-Susdorf
Absolwentka studiów w zakresie nauczania języków obcych oraz doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w studiach i programach mobilności za granicą, m.in. w Niemczech oraz Turcji. Koordynowała projekty w ramach programów Comenius oraz „Młodzież w działaniu”. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz edukacji wielokulturowej w ramach autorskiego programu Ciekawi siebie, współpracując z Uniwersytetem Gdańskim oraz zapraszając studentów zagranicznych do odbywania praktyk asystenckich w Polsce. W 2008 roku zrealizowała projekt Seven Colors in the Unique Heart, który promuje edukację międzykulturową, ideę równości oraz zagadnienia związane z prawami człowieka. W 2014 roku wyróżniona przez ambasadę USA za działalność na rzecz edukacji wielokulturowej związanej z kulturą żydowską. Docenia wagę współpracy międzynarodowej tym bardziej, że realizowane przez szkołę projekty budzą coraz większą sympatię uczniów i zainteresowanie rodziców oraz stanowią inspirację dla innych zaprzyjaźnionych placówek.

 

Zofia Szafałowicz_2

Zofia Szafałowicz
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po urodzeniu pięciorga dzieci rozpoczęła pracę jako nauczyciel języka angielskiego w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, następnie w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek. Z zamiłowania do języków obcych rozpoczęła samodzielną naukę języka hiszpańskiego. Po kilku latach otrzymała niezbędne uprawnienia do nauczania tego języka w swojej szkole. W 2013 roku zrealizowała projekt Różne korzenie, ten sam język, którego głównym celem było nie tylko zwiększenie umiejętności językowych uczniów, ale również zachęcenie ich do nauki języków obcych, poznania innych kultur oraz odkrywania wspólnych europejskich korzeni. Dzięki projektowi uczniowie poznawali różne języki (angielski, hiszpański i baskijski), a partnerskie szkoły miały okazję do zacieśnienia nawiązanej współpracy, która przerodziła się w trwałą przyjaźń. Symbolem tej przyjaźni jest posadzony przed szkołą dąb, przywieziony przez uczestników projektu z hiszpańskiej Guerniki. Poza pracą w szkole aktywnie działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Nauczycieli Języka Hiszpańskiego PROFES. Udział w pracach stowarzyszenia jest dla niej okazją do współpracy z innymi nauczycielami i promocji realizowanych projektów. Dzięki projektowi nawiązała ścisłe kontakty ze szkołami w Hiszpanii, z którymi planuje kontynuowanie współpracy bez zewnętrznego dofinansowania.

Zimoch_Piotr

Piotr Zimoch
Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie, gdzie koordynuje międzynarodowe projekty międzynarodowe. Udało mu się zainicjować i z sukcesem zrealizować trzy projekty w ramach programu Comenius oraz jeden projekt sfinansowany ze środków programu „Młodzież w działaniu”. W ramach szkolnego klubu europejskiego, przy wsparciu Fundacji im. Roberta Schumana, organizuje w szkole spotkania i debaty. Wspólnie z lokalnymi organizacjami trzeciego sektora realizuje projekty zachęcające młodzież do aktywnej partycypacji obywatelskiej. Współpracuje z siecią EuroDesk oraz stowarzyszeniem Edukacja przez Internet. Wspiera także lokalny rodzinny dom dziecka, angażując w tę działalność także swoich uczniów. Dzięki jego zaangażowaniu projekty międzynarodowe stały się częścią życia szkoły i co roku uczniowie traktują je jako element ich edukacji. Udział w projektach międzynarodowych sprawił, że pochodzący z małych miejscowości uczniowie stali się bardziej otwarci na świat i zyskiwali świadomość korzyści, jakie otwiera przed nimi Unia Europejska. Realizowanie projektów międzynarodowych miało także pozytywny wpływ na szkołę i wprowadziło nową jakość nauczania opartą na standardach europejskich.