Edukacja pozaformalna młodzieży

EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja pozaformalna młodzieży

Michał Braun

Michał Braun
Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę i doświadczenie zdobywał przez ponad 10 lat, pracując z młodzieżą m.in. w Indiach, Finlandii, Wielkiej Brytanii i USA. Pracował w ramach Wolontariatu Europejskiego w Boliwii. Ze środków programu „Młodzież w działaniu” zrealizował projekt pt. Nowe Pokolenia – Nowe pomysły, który miał za zadanie promować aktywność obywatelską młodzieży, umożliwić spotkania z decydentami oraz stworzyć przestrzeń do dialogu usystematyzowanego. W ramach projektu wypracowane zostały również rekomendacje dotyczące wsparcia dla różnych form rozwijania podstaw partycypacyjnych młodych uczestników. Współtworzył Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, przez pięć lat zarządzał Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Był także koordynatorem Krajowej Grupy Roboczej ds. Dialogu Usystematyzowanego oraz dyrektorem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Działa w Kielcach i regionie świętokrzyskim, gdzie inicjował m.in. dyskusje na temat budżetu obywatelskiego, przyjęcie wolontariuszy EVS oraz powstanie pierwszego w Polsce Programu Wolontariatu w Policji Ochotnicy dla Kielc.

Paulina Gortat-Gapińska

Paulina Gortat-Gapińska
Pracuje w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – jako doradca na terenie powiatu poddębickiego pomaga organizacjom wiejskim, lokalnym liderom i młodzieży, organizuje spotkania, szkolenia, wyjazdy. Pielęgnuje lokalne tradycje i odkrywa historię swej „małej ojczyzny”. Założyła Klub 4H w Pudłowie, w ramach którego realizuje projekty we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Pierwszy z nich, czyli organizacja pierwszej wymiany międzynarodowej, w której pełniła rolę lidera, otworzył przed nią nowe możliwości, m.in. zatrudnienie przy projektach finansowanych z POKL. Sprawowała również opiekę nad Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach – w Bałdrzychowie opiekowała się salą komputerową, promowała dostępne kursy e-learningowe. Pełniła też funkcję koordynatora stworzonego przez siebie projektu finansowanego w ramach PROW, dotyczącego nauki wykonania wycinanki sieradzkiej. Jest fundatorem Fundacji „Tu brzoza”, która będzie kontynuowała działalność Klubu 4H i wspierała szersze grono mieszkańców pragnących działać na rzecz lokalnych społeczności.

Paulina Maciaszek

Paulina Maciaszek
Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej. Od siedmiu lat pracuje w charakterze streetworkera, rozszerzając i unowocześniając metody pracy w otwartym środowisku młodzieżowym. Jest również współautorką projektu Street Rocket – edukacyjna rakieta ląduje na ulicy, który został zrealizowany przez Grupę Nieformalną Streetpaker i Fundację na rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza, dzięki wsparciu finansowemu programu „Młodzież w działaniu”. Efektem wspólnej pracy zaangażowanych osób było stworzenie narzędzia do pracy streetworkingowej ułatwiającego kontakt z młodym odbiorcą. Powstała mobilna rakieta, przykuwająca uwagę otoczenia, wspomagająca interakcję oraz zachęcająca do wspólnej zabawy i współpracy. Chociaż działa jako edukator w zakresie profilaktyki uzależnień, sama od lat boryka się z uzależnieniem od wolontariatu oraz pracy na rzecz mieszkańców ukochanej Nowej Huty. W ramach swojej pracy stworzyła również kilkanaście gier tematycznych poruszających tematy obywatelskie i społeczne. Jest organizatorem wielu wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich, m.in. obchodów Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy. Motywuje i inspiruje młodych ludzi, by stawali się obywatelami pełnymi tolerancji, odwagi, miłości.

Andrzej Smyk
Od początku swojej pracy zawodowej współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się problematyką młodzieżową. Obecnie mieszka w Zamościu, gdzie pracuje w Zamojskim Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszeniu Art Avanti, w którym odpowiada za współpracę międzynarodową i wprowadzanie młodych ludzi w tajniki samodzielnej realizacji projektów. W 2012 roku w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zrealizował projekt pt. Imaginary Realms, który miał na celu promocję idei gier teatralnych LARP jako metody edukacji pozaformalnej. Prowadzi wiele treningów międzynarodowych w Polsce i za granicą, w trakcie których uczy młodych ludzi, jak koordynować projekty międzynarodowe i wcielać w życie swoje pomysły. Zrealizowane projekty pomagają w promocji idei międzynarodowych wymian młodzieży w mniejszych miejscowościach Lubelszczyzny. Często angażuje w projekty również nauczycieli z małych miejscowości województwa lubelskiego, starając się łączyć obszary edukacji formalnej oraz pozaformalnej. Wiele ze zrealizowanych przez niego działań objętych było honorowym patronatem prezydentów Lublina oraz Zamościa, a podejmowane inicjatywy są często nagłaśniane przez lokalne media. Prowadzi również swoją stronę internetową dokumentującą wszystkie dotychczasowe działania edukacyjne.

Olga_Stobiecka-Rozmiarek

Olga Stobiecka-Rozmiarek
Socjolog i antropolog kulturowy, aktywistka, edukatorka młodzieżowa, trenerka edukacji międzykulturowej i pozaformalnej. Doświadczona koordynatorka wymian i szkoleń. Trenerka dramy, związana z Teatrem Forum. Swoją przygodę z realizacją projektów europejskich rozpoczynała w międzynarodowej sieci Youth for Exchange and Understanding. Doświadczenia międzynarodowe przeniosła na grunt lokalny, organizując wymianę młodzieżową w Domu Dziecka w Mostach. Zainspirowana wcześniejszymi działaniami założyła Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty w Poznaniu, które aktywnie działa na rzecz aktywizacji młodzieży w dzielnicy Łazarz. Jako trenerka zajmuje się m.in. integracją społeczną, edukacją praw człowieka i dziecka, działaniami antydyskryminacyjnymi oraz aktywizacją młodzieży i społeczności lokalnej. W 2014 roku zorganizowała trening It’s up TO You(th)! – empowering youth through Theatre of the Opressed, skierowany do edukatorów i pracowników młodzieżowych pragnących pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie technik teatralnych stosowanych w pracy z młodzieżą. Aktywnie tworzyła zespół trenerski Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej.