EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja językowa

Anna Boguszewska-Allina
Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Podyplomowych Studiów Socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego. Pracowała w wielu szkołach, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Od 18 lat związana ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 12 w Warszawie, gdzie uczy języka francuskiego, przewodniczy zespołowi językowemu, koordynuje projekty eTwinning, Comenius oraz program wspierania uczniów uzdolnionych Wars i Sawa. Prowadzi koło języka francuskiego, przygotowuje do konkursów i egzaminów ze znajomości języka. Organizowała szkolne warsztaty teatralne. Zrealizowanie projektu programu Comenius uświadomiło jej, jak efektywną i rozwijającą metodą pracy jest realizacja projektów. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, zachęcając ich do pracy metodą projektową i nauczania przez działanie. Od 10 lat uczestniczy jako wolontariusz w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2010 roku za swoje szczególne zasługi otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Mirosława Dyka-Płonka_2

Mirosława Dyka-Płonka
Dyplomowana nauczycielka. Posiada 26-letni staż w nauczaniu języka angielskiego. Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka innowacji programowych i programu autorskiego w zakresie nauczania kultury i literatury krajów anglojęzycznych. Opiekuje się szkolnymi kołami teatralno-muzycznymi, organizuje wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii, koordynuje liczne projekty edukacyjne, m.in. w ramach programu Comenius, eTwinning oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Aktywnie zaangażowana w działania grupy Superbelfrzy RP, która zmienia rzeczywistość poprzez działania edukacyjne. Publikuje rezultaty projektów i scenariusze lekcji na blogu prezentującym działania grupy, portalu Edunews.pl, lokalnych wydawnictwach branżowych oraz zachęca do realizacji projektów na regionalnych i krajowych konferencjach.

 

Anna Krzemińska-Kaczyńska2

Anna Krzemińska-Kaczyńska
Nauczycielka geografii w języku angielskim w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z międzynarodową maturą w Krakowie. Pełni również funkcję menedżera ds. rozwoju matury międzynarodowej. Od początku pracy w szkole koordynuje projekty edukacyjne pozyskując granty z funduszy lokalnych, krajowych i zagranicznych. Współpracuje m.in. z Fundacją Kościuszkowską oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Jest ambasadorem programu English Teaching. Uczestniczyła w dwóch projektach szkolenia kadry edukacyjnej finansowanych w ramach programu Comenius. Zdobyte doświadczenia stały się inspiracją do koordynowania projektu programu Erasmus+, mającego na celu rozwijanie umiejętności nauczycieli w dziedzinie nauczania dwujęzycznego. Współpracuje również z instytucjami spoza Europy, m.in. szkołą w New Delhi. Przebywała w Stanach Zjednoczonych dzięki wsparciu programów stypendialnych: TEA Program oraz U.S.-Poland Youth Leadership Exchange Program. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Alumnów Programów Amerykańskich na Polskę przy ambasadzie USA w Polsce.