EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja dorosłych

 

 

Halina_Komar

Halina Komar
Ukończyła Ekonomię i Organizację Turystyki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Chociaż swoją początkową karierę wiązała z turystyką, jej dalsze plany zawodowe zmieniło poznanie języka esperanto. Od ponad 10 lat jako aktywna emerytka cały swój czas, zdolności i pasje poświęca działalności społecznej na polu edukacji i kultury. Zaangażowana w działalność Polskiego Związku Esperantystów aktywnie przyczyniła się do powstania Centrum Edukacji Międzykulturowej. Realizuje projekty edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej – od młodzieży do seniorów. Ich głównym celem jest zachęcenie do aktywności oraz wzbogacenie lokalnej oferty edukacyjnej i kulturalnej. Aktywnie działa w strukturach sądeckiego UTW: organizując kursy językowe, warsztaty kulturalne, imprezy towarzyskie, spektakle teatralno-muzyczne. Członek Lokalnej Grupy Działania „BRAMA BESKIDU” w Starym Sączu oraz Stowarzyszenia Społecznego DOM w Łazach Biegonickich. Pełni także funkcje w Europejskiej Unii Esperanckiej (EEU) w Brukseli.

 

32.Joanna_Leszczy_ska

Joanna Leszczyńska-Kudłaciak
Jeszcze kilka lat temu zajmowała się głównie wychowaniem czwórki dzieci, jednak wszystko zmieniło się, gdy postanowiła założyć Klub Mam i Tatusiów na warszawskich Bielanach. Wtedy też rozpoczęła się jej przygoda z programem Grundtvig. Realizacja projektu pozwoliła jej nabyć nowe umiejętności i wiedzę. Jest inspiracją dla powstawania kolejnych Klubów dla Rodzin. Działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej – m.in. jako twórca Stowarzyszenia „Mamy Czas”, które ma na celu wsparcie, pomoc edukacyjną, wychowawczą˛ i kulturalną dla rodzin. Czynnie działa w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na warszawskich Bielanach, współtworzyła Program Rodzina na lata 2010-2020, definiujący główne kierunki miejskiej polityki społecznej wobec rodziny przyjęte w Społecznej Strategii Warszawy. Współtworzyła konsorcjum lokalnych organizacji pozarządowych, które ma na celu wszechstronną pomoc rodzicom, opiekunom, dzieciom, młodzieży, seniorom poprzez integracyjną działalność edukacyjną, kulturalną, ekologiczną, sportową i charytatywną.

 

Małgorzata Tarasiuk

Małgorzata Tarasiuk
Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i jednocześnie działa aktywnie jako wolontariuszka. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wolontariatu Międzypokoleniowego – lokalnej organizacji działającej na rzecz integracji pokoleń, w której organizuje międzypokoleniowe kursy językowe i komputerowe. Dzięki realizacji pierwszego projektu w ramach programu Grundtvig rozwinęła swoje umiejętności i kompetencje oraz nawiązała kontakty z zagranicznymi instytucjami, co zaowocowalo realizacją kolejnych projektów związanych z edukacją dorosłych. Jej działania na rzecz społeczności lokalnej dotyczą szeregu problemów: od dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dorosłych, przez programy profilaktyczne przeciw uzależnieniom, aż po działania związane z integracją uchodźców. Działa również w Fundacji Dialog, w której prowadzi zajęcia języka polskiego jako obcego w grupie wolontariuszy europejskich EVS oraz organizuje pracę amatorskiego teatru szkolnego. Poprzez proponowanie interesujących, aktywnych form spędzania wolnego czasu i promowanie czytelnictwa zachęca dorosłych, zwłaszcza seniorów, do nieustannego rozwoju, do aktywności intelektualnej i społecznej. Realizacja kolejnych projektów partnerskich umożliwiła przeniesienie ciekawych rozwiązań z innych krajów do środowiska lokalnego, wpłynęła także na rozwój seniorów współpracujących z białostockim CKU.

 

SONY DSC

Urszula Irena Wojciechowska
Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od wielu lat związana z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, gdzie pracuje jako instruktor terapii zajęciowej. Jej pasją jest realizacja projektów, która z biegiem lat stała się jej drugim zawodem. Aktywnie zaangażowana w merytoryczną realizację projektów, między innymi w ramach programów: „Europa dla Obywateli”, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci. Ze środków programu Erasmus+ zrealizowała projekt Bridge R@dio Network – Crossing Boundaries, wspierając rozwój radia internetowego, które angażuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako redaktorów i autorów audycji. Tworzenie cyklicznych audycji radiowych przyczyniło się do powstania nowej pracowni medialnej. Pozwoliło również na zdobycie nowych kompetencji zarówno przez pracowników, jak i podopiecznych stowarzyszenia.