EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Szkolnictwo wyższe

 

Piotr Białaspiotr_bialas2

Absolwent Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje doktorat w zakresie prawa do dobrej administracji. Wieloletni nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, a także pełnomocnik rektora do spraw studentów niepełnosprawnych. Pomysłodawca i autor 3. edycji programu kursu intensywnego Erasmus IP “Letnia Szkoła Dobrego Rządzenia w Kontekście Integracji Europejskiej. Prawa – Instytucje – Społeczeństwa” organizowanego w latach 2010-2012. Dzięki programowi Erasmus wielokrotnie wykładał w uczelniach wyższych Litwy, Łotwy i Turcji.

 

 

ChmielewskaKatarzyna Chmielewska

Dr nauk matematycznych, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, nauczyciel akademicki, a także nauczyciel matematyki i informatyki w liceach ogólnokształcących. Założyciel i opiekun Koła Naukowego Dydaktyki Informatyki i Matematyki przy Instytucie Matematyki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Wraz ze swoimi studentami doskonali m.in. metody pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz organizuje doroczne obozy naukowe dla uczniów partnerskich szkól. Co roku czynnie wspiera organizację Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Zaangażowana w realizację projektu “Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models (ACAMiMM)”.

 

 

Ewa_Rembialkowska_photoMaria Ewa Rembiałkowska

Profesor nauk rolniczych, kierowniki Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Od wielu lat zajmuje się rolnictwem ekologicznym i żywnością ekologiczną, kształcąc w tym zakresie studentów, rolników, nauczycieli i konsumentów. Reprezentuje Polskę jako członek międzynarodowego stowarzyszenia „European Network of Organic Agriculture Teachers”. Jest przewodniczącą stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego. Prowadzi wiele projektów polskich i międzynarodowych, mających na celu edukację, badania oraz wdrożenia w zakresie produkcji ekologicznej. Zagażowana w realizację projektu polegającego na organizacji kursu intensywnego “Organic Food Production Chain”.

 

tambor_jolanta1Jolanta Tambor

Profesor Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego ds. Studentów Zagranicznych oraz Pełnomocnika Rektora UŚ ds. Studentów Zagranicznych. Członek wielu komisji i stowarzyszeń, m.in. Komisji Kultury Języka Polskiego PAN, Komitetu Językoznawczego PAN, TMJP, Komisji Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Zaangażowana w realizację projektów polegających na organizacji intensywnych kursów językowych, dzięki którym zagraniczni studenci poznają język polski, aby swobodnie porozumieważ się w codziennych sytuacjach.