EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Polsko-litewska przyjaźń

 

cywinski2Andrzej Cywiński

Nauczyciele z 20-letnim stażem pracy. W 2007 r. został dyrektorem gimnazjum. Od momentu rozpoczęcia pracy bardzo mocno zaangażowany w życie szkolnej społeczności. Jako młody nauczyciel oprócz nauczania matematyki pracował także z samorządem uczniowskim. Zaangażowany w realizację projektu „Zapisane w pamięci tradycje rodzinne – polsko-litewska wymiana doświadczeń”. Cały czas poszukuje nowych możliwości i pomysłów. Zachęca do działania swoich uczniów i pracowników, którzy realizują takie projekty jak “Bezpieczna Szkoła”, „Trzymaj formę”, „Młodzieżowa Giełda Przedsiębiorczości”.

 

 

gluszykMarcin Głuszyk

Instruktor harcerski, pedagog, wychowawca młodzieży przebywającej w placówce resocjalizacyjnej, współautor nowatorskiej metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, prezes Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży. Pomysłodawca i kurator ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Młodzieży dla podopiecznych placówek resocjalizacyjnych. Zaangażowany w realizację projektu „Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży”, którego głównym celem było wspieranie rozwoju podopiecznych placówki resocjalizacyjnej poprzez włączenie ich do udziału w przedsięwzięciu o charakterze edukacji pozaformalnej i międzykulturowej.