EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja szkolna

Stefan_Ci__kowskiStefan Ciężkowski

Emerytowany nauczyciel, przez wiele lat zaangażowany w realizację projektów edukacyjnych, organizator licznych wymian m.in. z szkołami niemieckimi, ukraińskimi, duńskimi. Od wielu lat realizuje  projekty w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Euroregion SNB. Zaangażowany m.in. w realizację projektu „Energy Future Of My Town”, którego głównym celem było zwrócenie uwagi rolę nowych technologii w procesie wytwarzania energii. Stefan Ciężkowski ma także swój udział w Polsko-Niemieckim Festiwalu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, który odbył się w lipcu br. w Lubsku. Jest autorem projektu „Praktyka zawodowa w Plymouth to szansa, do kariery wymóg”. Projekt zrealizowało Technikum Mechatroniczne w Lubsku.

 

 

gromotowiczMarzanna Gromotowicz

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie; stypendystka Departamentu Stanu USA – STUDY OF THE UNITED STATES INSTITUTE FOR SECONDARY EDUCATORS, założycielka Stowarzyszenia „Odrobina Kultury”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest szkolnym koordynatorem do spraw współpracy z zagranicą. Współpracuje aktywnie z placówkami dyplomatycznymi USA w Polsce, organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży oraz koordynuje międzynarodowe przedsięwzięcia. Zaangażowana między innymi w realizację projektu „CULTURE – AN EVERLASTING HERITAGE”, którego głównym celem było pokonywanie barier wynikających z różnorodności rasowej i etnicznej.

 

kowal wencelEdyta Kowal-Wencel

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach oraz specjalista do spraw pozyskiwania funduszy UE. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza oraz doradcy zawodowego i pedagoga. Obecnie kończy studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Była zaangażowana w realizację projektu „Przygody Pszenicznego Ziarenka”, którego celem było m.in. promowanie zdrowego odżywiania. Jej pasją są nowoczesne technologie informatyczne, które chętnie wykorzystuję w pracy nauczycielskiej. Od 4 lat przygotowuje wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie i uczennice z gminnych szkół podstawowych uczestniczyli w wielu dodatkowych zajęciach.

 

Micha__Serafin_SiwkowskiMichał Siwkowski

Nauczyciel języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum w Miłomłynie, gdzie prowadzi również zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu pt “Gimnazjum Nowych Horyzontów”; mentor w programie “Aktywna Edukacja” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach Mobilności Szkolnej Kady Edukacyjnej uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu nauczycieli języka angielskiego pt. „Using New Technology for Teaching English” dotyczącym wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Dzięki szkoleniu zdobył wiedzę, która pozwoliła mu wprowadzić do macierzystej instytucji innowacyjne metody nauczania. W przyszłości planuje wykorzystywać w nauczaniu gry komputerowe.

 

 

szymikJoanna Szymik

Psycholog w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej, placówce kształcącej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia. Uczestniczyła w projekcie realizowanym w ramach Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Po ukończeniu kursu zajmowała się poszukiwaniem partnerów do projektów europejskich oraz aplikowaniu o środki w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Zaowocowało to realizacją czterech projektów Comeniusa przez zespół szkół, w którym pracuje. Czynnie uczestniczyłam w przygotowywaniu projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku czego placówka zrealizowała dwa tego typu projekty w latach 2008-2012.