EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja dorosłych

 

Kamila_dabrowskaKamila Dąbrowska

Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Organization of Cultural Diversity na Tilburg University w Holandii. Certyfikowana trenerka umiejętności miękkich oraz komunikacji międzykulturowej. Pracowała i studiowała w Polsce, Grecji, Holandii, Anglii oraz w Stanach Zjednoczonych. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu szeroko pojętego zarządzania międzykulturowego dzieli się podczas swoich szkoleń międzykulturowych. Zaangażowana w projekt realizowany w ramach Asystentury Grundtviga, którego głównym celem było podniesienie kompetencji trenerskich uczestników przedsięwzięcia. Prowadzi firmę szkoleniową, która specjalizuje się w szkoleniach miękkich, a także w szkoleniach międzykulturowych.

 

 

Bart_omiej_G_uszakBartłomiej Głuszak

Absolwent politologii na Akademii Jana Kazimierza i animacji środowisk lokalnych na Uniwersytecie Gdańskim. Dziennikarz, redaktor naczelny pisma „Generacja”, polityk i innowator społeczny, ekspert Komisji Europejskiej w zakresie turystyki osób starszych. Laureat nagrody marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za osiągnięcia na polu pomocy społecznej oraz Nagrody im. Heleny Radlińskiej w kategorii Animator. Zaangażowany w realizację projektów: „Międzynardowy przepływ wiedzy i pomysłów”, „Aktywni seniorzy bez granic” oraz “50+ Czas być aktywnym”. Jako prezes Federacji FOSa podejmuję szereg działań edukacyjnych.

 

 

 

32.Joanna_Leszczy_skaJoanna Leszczyńska-Kudłaciak

Prezes Stowarzyszenia „Mamy Czas”. Zaangażowana w realizację projektu „Mother Centres developing support structures for active volunteer involvement”, którego głównym celem była aktywizacja kobiet z różnych środowisk i kultur. W ramach projektu zrealizowano dużą liczę mobilności, spotkań oraz wizyt studyjnych. Dzięki zagranicznym wyjazdom uczestniczki zdobyły gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania Centrów Matek w różnych krajach. Joanna Leszczyńska-Kudłaciak jest koordynatorem i pomysłodawcą wielu inicjatyw, których celem jest promowanie wartości rodzinnych.