Edukacja pozaformalna młodzieży

EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja pozaformalna młodzieży

 

Zbigniew_Darda2Zbigniew Darda

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie marketingu kultury na Uniwersytecie Warszawskim, animator kultury i społeczności lokalnych, pedagog, choreograf; dyrektor Domu Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji międzynarodowych i krajowych projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prowadzi szkolenia, głównie warsztatowe, kształcące animatorów kultury i liderów społeczności lokalnych. Zaangażowany w realizację projektu „Przystanek Wolność”, którego celem było zwiększenie udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym.

 

 

Ewelina_JuraszEwelina Jurasz

Ukończyła studia kulturoznawcze na UMCS w Lublinie. Jeszcze w czasie studiów angażowała się w życie uczelni i miasta, działając w samorządzie studenckim, współpracując z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi oraz realizując wymiany międzynarodowe. Zaangażowana w realizację projektu “Młodzież (dla) Miasta”, którego celem była aktywizacja młodzieży licealnej i studentów poprzez umożliwienie im realizacji pierwszych inicjatyw kulturalnych na terenie szkoły i w najbliższym otoczeniu. Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie: szkoleń, warsztatów, doradztwa i badań. Od momentu zakończenia projektu “Młodzieży (dla) Miasta” prowadzi Stowarzyszenie Sztuki Estradowej “Estrada”, które działa m.in. na rzecz współpracy międzypokoleniowej.

 

 

Mateusz_Konieczny_foto_1Mateusz Konieczny

Animator kultury, szef Stowarzyszenia Pracownia Inspiracji Kulturalnych, lider grupy „Rozrywkowa młodzież”, Ambasador Programu „Młodzież w działaniu”. W 2012 r. rozpoczął studia na kierunkach: socjologia stosowana (ISNS UW) oraz samorząd terytorialny i polityka regionalna (CSSTiRL UW). Od 2010 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej (programy: „Młody Obywatel”, „Samorząd Uczniowski”, Sejm Dzieci i Młodzieży, „Szkoła demokracji”). Przeprowadził blisko 100 szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z zakresu pracy metodą projektu, animacji kulturalnej, partycypacji społecznej, pracy w grupie, samorządności uczniowskiej i praw człowieka. Nagrodzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia artystyczne i promocję województwa łódzkiego.

 

piatkiewiczMateusz Piątkiewicz

Ukończył studia magisterskie na kierunku resocjalizacja oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. Interesuje się kulturą Hip-Hop, z którą zwianych jest wiele jego działań. Zależy mu na tym, aby docierać do zagrożonej wykluczeniem młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Od 9 lat organizuje zawody breakdance, których trzy ostatnie edycje mają rangę międzynarodowych. Był zaangażowany w realizację projejektu „Street Art. Edukacja poprzez sztukę ulicy.”Obecnie zasiada w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego oraz uczestniczy w pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Włoszczowa. Brał udział w dwóch projektach międzynarodowych, w których prowadził zajęcia z techniki tworzenia graffiti.