Aktualności

18sierpień2014

XI LO w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu

Celem projektu “Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, a może…?” było zaangażowanie uczniów w proces uczenia osób starszych (krewnych, sąsiadów lub znajomych) obsługi komputera, używania edytora tekstu i komunikatorów internetowych oraz korzystania z internetu i bankowości elektronicznej. Uczestnicy projektu przygotowali płytę DVD z nagraniem przedstawienia oraz zestaw 30 scenariuszy lekcyjnych na temat obsługi komputera. Są one wykorzystywane przez wielu nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia dla osób starszych.

Upowszechnianie rezultatów:

Wszystkie założone cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zaproszono lokalną telewizję na spotkanie koordynatorów we wrześniu 2011 r. w Wydziale Oświaty UM, gdzie opowiadano o założeniach projektu, grupie docelowej i planowanych działaniach. Podczas kolejnych spotkań parterów zapraszano przedstawicieli mediów, aby dotrzeć z informacją o projekcie do jak największej liczby odbiorców. Wielkim sukcesem była godzinna audycja w państwowym radio portugalskim, podczas której opowiadano o projekcie. Uczniowie klasy dziennikarskiej XI LO zostali poproszeni o napisanie artykułu podsumowującego działania, który następnie został opublikowany w Głosie Zabrza. Uczniowie gromadzili swoje doświadczenia z wyjazdów zagranicznych w postaci prezentacji multimedialnych, z którymi następnie zapoznali kolejne grupy uczniów, aby zachęcić do wzięcia udziału w nowo rozpoczętym projekcie. Prezentacje są wykorzystywane podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków i Dnia Comeniusa. Doświadczenia z warsztatów były na bieżąco gromadzone w postaci anegdot, które opracowane jako krótkie scenki, przetłumaczono i  wystawiono podczas ostatniego spotkania. Dzięki temu, że scenki zostały nagrane  powstał film, który jest wykorzystywany na lekcjach wychowawczych oraz zastępstwach doraźnych. Film jest wyświetlany po to, by promować projekty europejskie oraz walczyć ze stereotypami. W celu promocji rezultatów projektu wykorzystano kilka narzędzi. Oprócz zakładki dedykowanej programowi Comenius na stronie internetowej szkoły powstała strona internetowa projektu, na której dostępne są wszystkie konspekty zajęć oraz opisy działań przeprowadzonych w ramach projektu, sprawozdania ze spotkań, fotorelacje, minisłowniczki, opisy wrażeń uczniów. Dużym sukcesem okazał się profil na portalu Facebooku, czyli najczęściej wykorzystywane narzędzie komunikacji pomiędzy uczniami, a wraz z postępem warsztatów również pomiędzy ich uczestnikami. Publikowano tam zdjęcia, wrażenia, nawiązano znajomości pomiędzy uczniami goszczącymi i goszczonymi. Profil ciągle funkcjonuje. Powstały również fotodzienniki oraz foldery (prezentowane gościom szkoły). Rezultaty współpracy zostały wykorzystane m.in. podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Moje Miasto” organizowanej w Zabrzu w czerwcu 2013 r., podczas której zaprezentowano film z koordynatorami szkół partnerskich, którzy wypowiedzieli się na temat patronów swoich szkół. W konferencji brały udział szkoły z ponad dwudziestu miast Polski oraz kilka szkół z zagranicy. Również podczas gali wręczenia certyfikatów Interklasa w Warszawie w czerwcu 2013 r. przybliżono projekt uczestnikom z całej Polski. Największym sukcesem jest fakt, że do współpracy zostali zmotywowani uczniowie, ich rodzice, dziadkowie i sąsiedzi. Ogromnym sukcesem były warsztaty komputerowe, na których frekwencja wzrastała z tygodnia na tydzień. Wszyscy uczestnicy chętnie dzielili się informacjami dotyczącym zajęć wśród znajomych i rodziny i tym sposobem grupa beneficjentów się rozrastała.

Nasz projekt powinien zwyciężyć, gdyż był ważny dla wielu osób i w zasadniczy sposób wpłynął na życie uczestników, nie tylko społeczności szkolnej, lecz także rodziców uczniów, dziadków, sąsiadów. Udało nam się z projektem europejskim wyjść poza mury szkolne i wpłynąć na społeczność lokalną trzech dzielnic. Nasz projekt pokazał, że jest możliwa międzypokoleniowa współpraca i zrozumienie oraz nawiązanie przyjaźni międzyponadpokoleniowej. Udowodniliśmy, że na naukę nigdy nie jest za późno. Ucząc starsze osoby, nasi uczniowie zdali sobie sprawę z ograniczeń wynikających z wieku. Równocześnie jednak zyskali nowe spojrzenie na sprawy dla nich oczywiste – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, a może…?”  (“You can’t teach an old dog new tricks, or can you…?”)
Okres realizacji projektu: 1.09. 2011- 31.07.2013
Program: Comenius

 

http://www.zs3zabrze.pol.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 18 sierpień, 2014