Aktualności

23Maj2014

Stowarzysznie “Mamy Czas” w Warszawie

Głównym celem projektu „Mother centres developing support structures for active volunteer involvement” była aktywizacja kobiet z różnych środowisk i różnych kultur. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano dużą liczbę mobilności, spotkań oraz wizyt studyjnych. Dzięki zagranicznym wyjazdom uczestniczki zdobyły gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania Centrów Matek w różnych krajach.

Upowszechnianie rezultatów:

Dzięki projektowi kobiety działające w Centrach Matek pogłębiły swoją wiedzę oraz zdobyły nowe umiejętności w zakresie rozwoju liderskiego i rozwiązywania konfliktów. Projekt stworzył  rodzicom okazję do wymiany myśli i doświadczeń. Udzielono konkretnego wsparcia i rad, a także przeprowadzono coaching na tematy wskazywane przez każdego z partnerów. Połączono efekty uczenia się, wzmocnienia i zbudowania sieci. Uczestniczki poznały doświadczenia Centrów Matek z różnych krajach w obszarze ciągłości liderstwa w inicjatywach kobiecych, funkcjonowania Centrów Matek, równowagi między wolontariatem, a sprawnie funkcjonującymi inicjatywami rodziców. Wprowadzono metodologię Leadership Support Process (LSP) do praktyki funkcjonowania Centrów Matek poprzez przeprowadzenie tygodniowego warsztatu z udziałem trenerek tej metody z USA i Niemiec. Uczestnicy zdobyli również nowe umiejętności  dzięki peer learning, czyli metodzie polegającej na docenieniu wagi uczenia się od siebie nawzajem, co jest kluczowym czynnikiem rozwoju oddolnych inicjatyw rodziców. Projekt Grundtvig pomógł kreować wizerunek Klubów Mam w Polsce jako aktywnych, rozwijających się grup kobiet, które dojrzały również do założenia ogólnopolskiej Sieci Klubów dla Rodzin. Możliwość poznania doświadczeń partnerów z pewnością przyczyniła się do rozwoju umiejętności uczestniczek w dziedzinie prowadzenia Klubów dla Mam, pracy z grupą oraz prowadzenia zajęć dla rodziców. Uczestniczenie w życiu bardzo różnorodnych Centrów Matek w różnych krajach wpłynęło na rozwój umiejętności społecznych uczestniczek. Kilkudniowa wizyta w inny kraju poszerzała ich wiedzę o krajach partnerskich oraz ich kulturach. Dodatkowo w ramach projektu zapoczątkowano w Polsce regularną komunikację mailową pomiędzy różnymi Klubami Mam, które nie miały dotychczas ze sobą kontaktów. Wspólne wyjazdy do krajów partnerskich i monitorowanie procesu uczenia się przez poszczególne Kluby przebiegały w atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia. Projekt wpłynął bardzo pozytywnie na rozwój Stowarzyszenia “Mamy Czas”. Przedsięwzięcie wymagało wyraźnego określenia zadań, podziału ról oraz systematyczności pracy. Działanie na polu międzynarodowym spowodowało, że członkowie zespołu stowarzyszenia musieli wziąć odpowiedzialność za swoje działania związane z prowadzeniem Klubu Mam na Bielanach. Z powodu coraz większej ilości obowiązków zespół został powiększony, a uczestniczki otrzymywały coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Po przyjrzeniu się, jak funkcjonują Centra Matek w innych krajach, wprowadzono szereg drobnych zmian w funkcjonowaniu Klubu, tak aby aspekt współtworzenia Klubu przez rodziców był lepiej realizowany.

Z programem Grundtvig spotkałyśmy się w lutym 2010 r., kiedy zostałyśmy zaproszone do Poznania na spotkanie matek – liderek klubów mam z Polski oraz przedstawicielek z Holandii, Niemiec i Słowacji. Tutaj został wskazany cel powstającego Klubu Mam i Tatusiów na Warszawskich Bielanach. Bardzo szybko powstało Stowarzyszenie “Mamy Czas”, bo już w lipcu 2010 r. Dzięki doświadczeniom zdobytym poprzez międzynarodowe spotkania i kontakty z rodzinami pochodzącymi z różnych kultur, stworzyłyśmy wyjątkowe miejsce w Polsce. Na podstawie doświadczeń i osiągnięć naszych partnerów pragniemy tworzyć nową historię polskiego społeczeństwa, którego podstawę będzie stanowiła rodzina. Powstają nowe kluby, a ich założycielkami są kobiety, które były naszymi członkiniami. Teraz same postanawiają organizować i animować życie w innych częściach Warszawy, województwa mazowieckiego, a także i częściach Polski. Powstała sieć klubów, która zrzesza takich pasjonatów życia rodzinnego jak my. Będziemy rosnąć i dawać radość innym! Krok po kroku pokonujemy kolejne wyzwania, które dają radość nie tylko innym, ale i także nam – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu: „Mother centres developing support structures for active volunteer involvement”
Okres realizacji projektu: 1.08. 2011- 31.07.2013
Program: Grundtvig

 

http://mamyczas.wordpress.com/

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

 

 

  • 23 maja, 2014