Aktualności

09październik2017

Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego

Projekt adresowany do uczniów i nauczycieli zakładał zdobycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji interpersonalnych i społecznych. Cele zostały osiągnięte poprzez następujący transfer rozwiązań podnoszący jakość pracy szkoły:
– doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego;
– wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności zawodowe.

Zagraniczny staż powiązał praktykę z teorią. Pracodawcy z regionu chętniej zatrudniają uczniów, którzy odbyli staż zagraniczny, ponieważ są bardzo dobrymi pracownikami. Dodatkową wartością projektu było zaszczepienie w uczniach chęci do dalszej nauki i udziału w różnych szkoleniach, aby swej edukacji nie kończyli na etapie szkoły średniej i uczyli się przez całe życie. Wpływ projektu na nauczycieli to przede wszystkim nabycie nowych kompetencji, gotowość wprowadzenia ulepszeń i innowacji do swojej pracy pedagogicznej.

Upowszechnianie rezultatów oraz możliwości ich wykorzystania nie ograniczało się do informowania o nich dyrektorów szkół zawodowych, gimnazjalistów, pracodawców czy przedstawicieli społeczności szkolnej. Działania upowszechniające były urozmaicone i różnorodne, a ich celem było dotarcie z rezultatami do jak najszerszej grupy odbiorców. Przykładem może być konkurs “Gotuj z nauczycielem”, w którym brali udział uczestnicy stażu, zarówno nauczyciele jak i młodzież. Jury zostało wyłonione spośród uczniów szkoły i zaproszonych szefów kuchni. W konkursie utworzone zostały pary-nauczyciel i uczeń, a zadaniem jakie mieli do wykonania było przygotowanie potrawy włoskiej lub portugalskiej. Konkurs dostarczył wielu emocji, a także dał możliwość zaprezentowania nowych technik i metod jakie nabyli uczniowie i nauczyciele podczas stażu. W ramach upowszechniania przygotowano także fotoksiążki kucharskie, na portalach internetowych zamieszczono relacje uczniów z odbytego stażu.

Uczestnicy projektu podczas lekcji w pracowniach gastronomicznych i hotelarskich, przy okazji realizowanych tematów wynikających z podstawy programowej, starają się na bieżąco wykorzystywać zdobyte umiejętności zawodowe i językowe. Podczas zajęć praktycznych w restauracjach i hotelach bardzo często dzielą się zdobytym doświadczeniem z pracownikami, z którymi współpracują. Beneficjent liczy na to, że w niedalekiej przyszłości powrócą do szkoły w roli nauczycieli nauki zawodu w klasach, w których dodatkowo wprowadzony będzie język obcy na przedmiotach zawodowych. Dobre przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy, znajomość języków obcych, kreatywność – wszystko to przełożyło się nie tylko na karierę i rozwój osobisty samych stażystów, ale także na rozwój gospodarczy regionu i kraju poprzez wzmocnienie kapitału społecznego / ludzkiego. Przełamanie barier narodowościowych, językowych, kulturowych itp. stworzyło szansę na lepszą komunikację interpersonalną młodzieży w Europie i na świecie, a także otworzyło możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy.

  • 9 październik, 2017