Aktualności

12październik2017

Mobilny Ekonomista

Realizacja projektu stworzyła możliwość obu partnerom nawiązania współpracy oraz rozszerzenia jej na inne formy kształcenia (warsztaty florystyczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu, oraz imprezy okolicznościowe np. Grosse Familii, Targi Edukacyjne, w których uczestniczyli uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych). Pobyt w IB we Frankfurcie nad Odrą dwóch grup uczestników z opiekunem umożliwił także nawiązanie kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi opiekunami i instruktorami grup z polski z zagranicy, odbywających staże i praktyki w tym samym czasie w ośrodku partnera przyjmującego. Podczas odbywania praktyk przez pierwszą grupę opiekun ze strony beneficjenta miał możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych z opiekunem grupy fińskiej. Model sprawowania opieki nad młodzieżą znacznie różni się od stosowanych w polskich szkołach. Projekt wpłynął na poprawę wizerunku szkoły i wzrost świadomości korzyści płynących z projektów unijnych. Uczeń po odbytej praktyce stał się bardziej dynamiczny, mobilny, profesjonalny w zakresie zdobytych doświadczeń, otwarty na propozycje różnych form doskonalenia zawodowego. Zaczął wdrażać dobre praktyki, poznane techniki pracy do codziennych zadań zawodowych. Najbardziej wymiernym przykładem upowszechnianie rezultatów projektu i dzielenia się wiedzą przez uczestników projektu były 8-krotnie zorganizowane warsztaty zawodoznawcze dla zaproszonych uczniów gimnazjów z powiatu słubickiego i dla uczniów naszej szkoły. Warsztaty polegały na 1. Opracowaniu analizy SWOT ( 3 przypadki) w oparciu o przygotowane opisy przypadku, matryce analizy SWOT. 2. Sporządzeniu dokumentacji magazynowej i sprzedażowej. Sporządzano druki magazynowe i sprzedażowe odręcznie na zakupionych drukach (Pz, Wz, Rw, faktura VAT). Następnie wystawiano te druki w programie komputerowym Druki Gofin.pl.. 3. Wystawianie dokumentacji pracowniczej odręcznie i w programie biurowym Druki Gofin .pl. Uczestników warsztatów zapoznano również z budową i wykorzystaniem akt osobowych pracowniczych. Każda część warsztatu była poprzedzona prezentacją multimedialną, w trakcie której uczestnicy projektów opowiadali o swoich wrażeniach i doświadczeniach z pobytu w Niemczech. Następnie prezentowali i tłumaczyli sposób rozwiązywania zadania oraz nadzorowali postępy pracy młodszych kolegów, wspomagając się dodatkowo prezentacją postępów pracy poprzez projektor multimedialnym.

  • 12 październik, 2017