Aktualności

10październik2017

Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo wyższe | Gdańsk

Złożone przez uczelnie raporty z realizacji umowy 2015/16 zawierały kompleksowe informacje uzyskane zarówno z samych uczelni, jak również z indywidualnych raportów uczestnika mobilności wypełnianych obowiązkowo przez pracowników i studentów – przyjeżdżających i wyjeżdżających. W raportach składanych po zakończeniu pobytu na stypendium uczestnicy oceniają nie tylko swój wyjazd na każdym etapie, ale również odnoszą się do wsparcia otrzymywanego od uczelni (wysyłającej i przyjmującej). Dzięki temu NA miała możliwość uzyskania i przeanalizowania informacji od wszystkich zainteresowanych stron. W tegorocznej edycji konkursu EDU Inspiracje NA postanowiła nominować te uczelnie, które zostały wysoko ocenione w aspekcie uznawalności w wypełnionych przez studentów ankietach oraz w opinii studentów przyjeżdżających – otoczyły ich opieką na wysokim poziomie. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku uczestniczy w programie od 2003 roku co roku starając się zwiększać liczbę wysyłanych osób (prawie 50 osób rocznie). Uczelnia może się również pochwalić prawie równoważną liczbą przyjazdów studentów i pracowników w ramach programu. ASP gwarantuje pełne uznawanie osiągnięć uzyskanych przez studentów zagranicą na uczelniach i w instytucjach partnerskich efektów kształcenia, co znajduje swoje potwierdzenie w wynikach ankiet studenckich -100% studentów wyjeżdżających na stypendium deklaruje 100% uznanie. Studenci przyjeżdżający mogą liczyć na wsparcie w ramach projektu Buddy, w którym studenci ASP zgłaszają chęć udzielenia pomocy w organizacji przyjazdu studentom zagranicznym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w kursie języka polskiego oraz w warsztatach z historii i kultury polskiej. W ankietach 73% studentów przyjeżdżających zadeklarowało równe traktowanie przez uczelnię przyjmującą, 76% doceniło integrację w instytucji przyjmującej. Równie wysoko zostało ocenione przez studentów przyjeżdżających wsparcie oferowane przez uczelnię polską (92% ). Ogólna satysfakcja wyrażona przez stypendystów wyjeżdżających z ASP wyniosła 95%. W przypadku mobilności pracowników, zarówno tych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i tych w celach szkoleniowych, zadowolenie wyrażone zostało przez 100% uczestników.

  • 10 październik, 2017