Aktualności

10październik2017

Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo wyższe | Zielona Góra

Złożone przez uczelnie raporty z realizacji umowy 2015/16 zawierały kompleksowe informacje uzyskane zarówno z samych uczelni, jak również z indywidualnych raportów uczestnika mobilności wypełnianych obowiązkowo przez pracowników i studentów – przyjeżdżających i wyjeżdżających. W raportach składanych po zakończeniu pobytu na stypendium uczestnicy oceniają nie tylko swój wyjazd na każdym etapie, ale również odnoszą się do wsparcia otrzymywanego od uczelni (wysyłającej i przyjmującej). Dzięki temu NA miała możliwość uzyskania i przeanalizowania informacji od wszystkich zainteresowanych stron. W tegorocznej edycji konkursu EDU Inspiracje NA postanowiła nominować te uczelnie, które zostały wysoko ocenione w aspekcie uznawalności w wypełnionych przez studentów ankietach oraz w opinii studentów przyjeżdżających – otoczyły ich opieką na wysokim poziomie. Uniwersytet Zielonogórski uczestniczy w programie od 1999 roku wysyłając rokrocznie około 100 stypendystów. Z roku na rok obserwowane jest również coraz większe zainteresowanie przyjazdami studentów zagranicznych na UZ (obecnie 50 os). W ankietach łącznie 86% studentów deklaruje otrzymanie pełnego uznania w chwili składania raportu, jednakże uczelnia załączając wyjaśnienia deklaruje wywiązanie z obowiązku pełnej uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą, co jest widoczne w kartach zaliczeń indeksach i na suplementach do dyplomu. Osoby przyjeżdżające na wymianę objęte są programem „buddy”. Każdy obcokrajowiec podejmujący studia na UZ ma przydzielonego studenta polskiego, osobę, która już przed wyjazdem pomaga w orientacji zarówno kulturowej jak i dotyczącej studiowania. Wszystkim studentom przyjeżdżającym oferowany jest bezpłatny kurs j. polskiego oraz angielskiego (4 pkt ECTS każdy) prowadzonego na uczelni. Dzięki Współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym organizowano zawody sportowe z udziałem grup mieszanych, a w maju 2016 Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota, które były doskonałą formą integracji. Uczelnia ankietuje również studentów przyjeżdżających, by sprawdzić możliwości ewentualnej poprawy integracji z polskimi studentami, czy zmian w sposobie działania DWZ. Wyniki sugerowały dużą satysfakcję z podjętych przez uczelnię działań. 78% studentów przyjeżdżających zadeklarowało równe traktowanie przez uczelnię przyjmującą, 82% doceniło integrację w instytucji przyjmującej. Wsparcie oferowane przez uczelnię polską zostało ocenione wysoko przez 86% studentów przyjeżdżających. Ogólna satysfakcja wyrażona przez stypendystów wyjeżdżających z UZ wyniosła 91%. W przypadku mobilności pracowników, zarówno tych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i tych w celach szkoleniowych, zadowolenie wyrażone zostało przez 100% uczestników.

  • 10 październik, 2017