Aktualności

10październik2017

Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo wyższe | Szczecin

Złożone przez uczelnie raporty z realizacji umowy 2015/16 zawierały kompleksowe informacje uzyskane zarówno z samych uczelni, jak również z indywidualnych raportów uczestnika mobilności wypełnianych obowiązkowo przez pracowników i studentów – przyjeżdżających i wyjeżdżających. W raportach składanych po zakończeniu pobytu na stypendium uczestnicy oceniają nie tylko swój wyjazd na każdym etapie, ale również odnoszą się do wsparcia otrzymywanego od uczelni (wysyłającej i przyjmującej). Dzięki temu NA miała możliwość uzyskania i przeanalizowania informacji od wszystkich zainteresowanych stron. W tegorocznej edycji konkursu EDU Inspiracje NA postanowiła nominować te uczelnie, które zostały wysoko ocenione w aspekcie uznawalności w wypełnionych przez studentów ankietach oraz w opinii studentów przyjeżdżających – otoczyły ich opieką na wysokim poziomie. Pomorski Uniwersytet Medyczny uczestniczy w programie od 2001 roku. Każdemu studentowi, który wyjechał na studia lub praktykę został uznany okres mobilności za granicą oraz wykazany w suplemencie do dyplomu wraz z informacją o zdobytych punktach ECTS (pomimo, iż z podsumowania wynika, że w chwili składania raportu łącznie 76% studentów miało uznane efekty kształcenia – uczelnia odniosła się szczegółowo do każdego przypadku studenta, który wykazał niższe niż 100% uznanie). Uczelnia w swojej polityce realizuje zapewnienie każdemu studentowi równego traktowania i niedyskryminowania pod żadnym względem. Studenci Erasmusa+ są traktowani na równi ze wszystkimi studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach ankiet studenckich: 91% studentów przyjeżdżających, oceniło bardzo dobrze integrację w uczelni przyjmującej oraz stosowanie zasad równego traktowania. Wsparcie oferowane przez uczelnię polską zostało docenione przez 82% studentów. Ogólna satysfakcja wyrażona przez stypendystów wyjeżdżających z PUM wyniosła 94%. W przypadku mobilności pracowników, zarówno tych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i tych w celach szkoleniowych, zadowolenie wyrażone zostało przez 100% uczestników.

  • 10 październik, 2017