Aktualności

25czerwiec2015

Młodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza” w Krakowie

Celem projektu  przeznaczonego dla osób pracujących z młodzieżą w czasie wolnym było poznanie  sposobów prowadzenia edukacji muzycznej i tanecznej w różnych krajach  oraz wymiana dobrych praktyk. Uczestnicy projektu brali udział w codziennych warsztatach tematycznych, również poza czasem wyznaczonym na  warsztaty  uczestnicy żywo dyskutowali na temat metod i form edukacji artystycznej w poszczególnych krajach. Ponadto, uczestnicy wizytowali także placówki wychowania muzycznego w Krakowie.  Podczas konferencji w Urzędzie Miasta Krakowa mieli okazję zestawić funkcjonowanie edukacji muzycznej i tanecznej w różnych krajach europejskich, poznać nowe metody, a także zauważyć różnice i podobieństwa w nauczaniu i wychowaniu muzycznym.

Poznano również kulturę krajów partnerskich – dzięki przygotowanemu wspólnie wieczorowi międzykulturowemu, na którym tańczono ludowe tańce charakterystyczne dla danego kraju. Dzięki codziennym warsztatom udało  się nawiązać nie tylko porozumienie między uczestnikami, ale też stworzyć wiele planów nowych projektów, również związanych z muzyką.

 

„Projekt umożliwiał rozwój kompetencji i wzrost doświadczenia osób pracujących z młodzieżą w czasie wolnym. Wpływ projektu na jego uczestników oraz na organizacje, które reprezentowali, jest znaczący. Wartość dodaną stanowiła możliwość nawiązania współpracy z nowymi instytucjami i zaplanowania kolejnych międzynarodowych działań. Powstała również publikacja zbierająca dobre praktyki – to świetne narzędzie do przenoszenia treści poza krąg instytucji partnerskich.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015