Aktualności

25czerwiec2015

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich

Ideą projektu EUROPEJSKIE FORUM KREATYWNOŚCI KULTURALNEJ jest stworzenie przestrzeni międzykulturowej, w której czworo wolontariuszy z Francji, Hiszpanii, Turcji i Włoch będzie poszerzać swoje horyzonty, poznawać kultury i języki obce. Projekt ma na celu rozwój biblioteki oparty o wiedzę, innowacyjność i kreatywność przy aktywnym udziale europejskich wolontariuszy.

Kluczowym zamierzeniem jest rozbudzenie inicjatywy, kreatywności i aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym i kulturalnym. Stworzy to okazję do poszerzenia oferty  kulturalnej biblioteki, co zwiększy zainteresowanie społeczności lokalnej różnorodnością kulturową Europy. Projekt został tak skonstruowany, aby dać  wolontariuszom możliwość wpływania na decyzje dotyczące projektu. Stąd w projekcie między innymi takie działania jak: lekcje językowe prowadzone przez wolontariuszy, warsztaty regionalnych przysmaków, zajęcia plastyczne i prezentacje multimedialne o krajach wolontariuszy, spotkania z młodzieżą.

„Projekt wywarł duży wpływ na rozwój instytucji i tym samym, na rzeczywistość społeczną, w której funkcjonuje biblioteka. Wolontariusze z Francji, Hiszpanii, Turcji i Włoch mieli dużą swobodę w prowadzeniu zajęć i proponowaniu konkretnych pomysłów na ofertę edukacyjną. Zdaniem organizatorów projekt był kapitalną motywacją do nauki języka obcego. Przyczynił się również do większego zintegrowania środowiska lokalnego wokół biblioteki,  a jej samej pozwolił lepiej dopasować styl pracy i ofertę do realnych potrzeb tego środowiska.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015