Aktualności

10październik2017

MENTEE: MEntoring, Networking and Training for European Entrepreneurs

Projekt wzmocnił podwaliny do tworzenie przyjaznego otoczenia dla rozwijania pomysłów biznesowych, jak również wszelkich inicjatyw przedsiębiorczych. Problem przedsiębiorczości, który jest myślą przewodnią tego projektu, jest jak najbardziej aktualny zarówno w Polsce, jak i w Europie. Rozwijanie działań przedsiębiorczych w dobie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stanowi alternatywę dla bezrobocia.

Upowszechnianie realizowane było poprzez bogaty wachlarz różnorodnych działań, poczynając od funkcjonalnej strony internetowej projektu, poprzez konferencje krajowe, informacje, newslletery oraz spotkania ze znaczącymi instytucjami w zakresie przedsiębiorczości, biznesu oraz mentoringu. Projekt wywarł wpływ na różne grupy, tj na startup’owców, młodych, jak również i doświadczonych przedsiębiorców, mentorów, szkoleniowców, przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych i wiele innych osób profesjonalnie związanych z przedsiębiorczością. Wszyscy wyżej wymienieni dołączyli do projektu za pomocą platformy szkoleniowej MENTEE, gdzie mogą dzielić się doświadczeniami, dobrymi praktykami, poradami biznesowymi, a także rozwijać swoje umiejętności i nawiązywać współpracę w nowych projektach. Platforma MENTEE oferuje możliwość doboru mentorów, a także wiele narzędzi i materiałów szkoleniowych do dalszego rozwoju, w tym nie tylko kursy, ale także historie sukcesu innych przedsiębiorców w Europie, metodologie, jak również i ćwiczenia w kilku językach. Platforma, a dokładnie jej część szkoleniowa, umożliwia znalezienie odpowiedniego szkolenia i możliwość rozwoju poprzez moduły e-learningowe. Zawarte materiały stanowią ważną wskazówkę, jak stopniowo budować i utrzymywać przedsiębiorstwo oraz jak ulepszać swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. W tych i innych przypadkach można również liczyć na pomoc doświadczonego przedsiębiorcy lub mentora. W przypadku mentorów, w obszarze szkoleniowym platforma Mentee umożliwia zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kursu zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i ich oczekiwaniami. Może stanowić narzędzie dzielenia się swoją wiedzą oraz know-how w strategicznych obszarach działalności, a jednocześnie umożliwia dostęp do narzędzi, przewodników i różnych pomocnych materiałów. Rezultaty zrealizowanego projektu przyczyniły się do poprawy obecnego stanu wiedzy w zakresie innowacji przedsiębiorczych w organizacjach uczestniczących oraz stanowią materiał warty polecenia i wskazania jako przykłady dobrych praktyk dla potencjalnych i przyszłych młodych przedsiębiorców w Polsce i innych krajach Europy.

  • 10 październik, 2017